Sprawozdanie Rb-70 – poprawka w wersji 12.0.2.

Pragniemy poinformować, że problem z wygenerowaniem sprawozdania Rb-70 jest nam znany i zostanie wyeliminowany w wersji 12.0.2, której wydanie planowane jest najpóźniej do 15 stycznia (poniedziałek). Doraźnym rozwiązaniem jest przygotowanie ww. sprawozdania poprzez portal https://cs.stat.gov.pl/Rb-70/ lub wypełniając formularz sprawozdania i przekazując go drogą elektroniczną (ePUAP)....
Więcej

Nowa wersja programu Finanse 11.6.6 już 8 kwietnia

Nowa wersja wprowadza uaktualnienie wzoru sprawozdania Rb-30s zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144). Aktualizacje wszystkich programów można pobrać ze strony: https://mirror.progman.pl/progman/update/ (data dodania wpisu: 2022-04-05)
Więcej

Aktualizacja Finansów 11.6.5 już 30 marca

Najnowsza aktualizacja Finansów 11.6.5, to przede wszystkim aktualizacja sprawozdań Rb. Opis zmian: Zaktualizowano sprawozdanie RB-N i RB-Z - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2431), Zaktualizowano sprawozdanie RB...
Więcej

Wskazówki dot. podpisywania sprawozdań RB

Wskazówki dot. podpisywania sprawozdań budżetowych. Przygotowane i zweryfikowane sprawozdanie w  Finansach należy wyeksportować do Bestii: Zapisany plik XML trzeba zaimportować w programie SJOBestia Tam należy sprawozdanie zaimportować- uprzednio ustawiając się na okresie sprawozdawczym: Edytować i podpisać: Następnie eksportować do pliku XML. ...
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu 3.1.8 już 18 lutego

Na czwartek 18 lutego zaplanowane zostało wydanie aktualizacji programu Kontrola Budżetu, która zawiera takie zmiany jak: Aktualizacja wzoru sprawozdania RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704), Poprawa me...
Więcej

Z czego liczona jest kolumna 6 Zaangażowanie na sprawozdaniu RB-28/RB-28S?

Kolumna 6 (Zaangażowanie) to obroty strony MA konta 998. Jeśli zachodzi konieczność wskazania dodatkowych kont np. 983, należy wybrać ikonkę znajdującą się w sąsiedztwie przycisku Przygotuj, a następnie oznaczyć haczykami żądane konta.
Więcej

Z czego liczone jest wykonanie wydatków w sprawozdaniu Rb-28/Rb-28S ?

W sprawozdaniu Rb-28/Rb-28 S wydatki wykonane odzwierciedlają wykonanie wydatków od początku roku do miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie wyłącznie z paragrafów wydatkowych Aby system prawidłowo obliczył wykonanie wydatków niezbędne jest zadekretowanie dokumentu w Grupie dokumentów Wyciąg bankowy oraz wskazanie w oknie dekretu odpowiedniego Rozdziału i Paragrafu ...
Więcej

Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...
Więcej

Dlaczego wartość dochodów wykonanych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 jest różna od wartości dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-23 (wiersz 11) ?

Przyczyną niezgodności wartości dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-23 jest założenie w trakcie roku nowego paragrafu, który nie został dodany do obliczenia. Aby dodać nowy paragraf należy wejść w Kartotekę Wydruki - Sprawozdanie Rb-23, następnie kliknąć w przycisk Popraw (1) znajdujący się u dołu, po prawej stronie okna programu, następnie kliknąć prawym klawiszem ...
Więcej

Zasady przygotowanie sprawozdania Rb-34S

W przypadku przygotowania sprawozdania w podziale na rozdziały należy w oknie przygotowania w pole Paragraf lub jego człon wprowadzić właściwy rozdział a w pole Konto wyróżnik dochodów wydzielonych. Część A wiersze G – plan i wykonanie pobierane są narastająco od początku roku do końca kwartału z paragrafów dochodowych, czyli pole przy opcji Paragraf wydatków musi być...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę