Dlaczego decyzji nie widać w windykacji/JPK ?

Domyślnie w programie jest ustawione, że Decyzje i Inne dokumenty nie są uwzględniane podczas windykacji oraz przy sporządzaniu JPK_V7. Istnieje możliwość włączenia takiej funkcjonalności aby dokumenty ww. były uwzględniane w windykacji oraz na JPK_V7. W tym celu należy przejść do Ustawienia>> Parametry >>Dodatkowe. W polu Dokumenty sprzedaży/zakupu należy oznaczyć f...
Więcej

Na wydruku Upomnienia/ Wezwania do zapłaty nie widać numeru konta bankowego, na które kontrahent powinien dokonać wpłaty?

Jeżeli w oknie Obsługi upomnień/ wezwań do zapłaty zostało wskazane konto bankowe, na które kontrahent ma wpłacić kwotę zadłużenia to należy jeszcze wybrać Ustawienia >> Domyślne opisy na wydrukach, zakładka Upomnienia lub Wezwania do zapłaty dopisać treść $NRKONTBANK w żądanym miejscu.
Więcej

Czy można wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty dla większej ilości kontrahentów?

W systemie Progman Rozrachunki znajduje się Generator, który umożliwia przygotowanie dokumentów windykacyjnych dla wielu kontrahentów jednocześnie. W tym celu należy wybrać Operacje >> Generator Upomnień W oknie Generatora Użytkownik powinien, w pierwszej kolejności określić datę wystawienia dokumentów oraz naliczenia odsetek. Następnym krokiem jest przefiltrowanie lis...
Więcej

Jak wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty?

W celu wystawienia Upomnienia należy przejść do kartoteki Windykacja, wybrać Upomnienia. Tworzenie dokumentu windykacyjnego należy rozpocząć od wybrania przycisku funkcyjnego Nowy. Kolejnym krokiem jest określenie daty wystawienia dokumentu oraz konta bankowego, na które dłużnik powinien przelać należność wraz z naliczonymi odsetkami. Następnie należy wybrać Kontrahenta, k...
Więcej

W jaki sposób wystawić notę odsetkową?

Nota odsetkowa może być wystawiona dla należności niezapłaconych bądź uregulowanych w całości lub w części, gdy zapłata za nastąpiła po terminie. W tym celu należy kliknąć na czarną strzałkę obok przycisku nawigacyjnego Windykacja >>Noty odsetkowe. Następnie należy wybrać Operacje>> Naliczanie odsetek. Typ naliczanie odsetek z zapłaconych/niezapłaconych, wskaza...
Więcej

W jaki sposób ustawia się parametry naliczania odsetek, np. zaokrąglanie do pełnych złotych?

Parametry naliczania odsetek mogą być modyfikowane w menu Ustawienia >> Naliczanie odsetek lub w kartotece Windykacja pod przyciskiem Operacje >> Ustawienia >> Parametry naliczania odsetek.
Więcej

Gdzie należy zdefiniować aktualnie obowiązujące stawki odsetkowe?

Opcja definiowania stawek odsetkowych i ustawowych znajduje się w menu Ustawienia oraz w kartotece Windykacja, pod przyciskiem Operacja >> Ustawienia. W oknie wprowadzania wartości procentowych dostępny jest przycisk Aktualizuj, którego wyciśnięcie spowoduje wgranie wszystkich stawek obowiązujących od 1998r
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę