Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...
Więcej

Jak sporządzić wspólne wydruki z kilku jednostek?

Opcja wspólnych wydruków dla kilku jednostek dostępna jest w programie po zaznaczeniu fistaszkiem w Ustawieniach >> Parametrach >> Dodatkowych na zakładce "Wydruki" pozycji "Wspólne wydruki dla kilku jednostek". Po wybraniu tej funkcji w oknie przygotowania wydruków pojawiają się dodatkowo dwa pola "Jednostki" i "Grupy jednostek". Wydruki można przygotować dla wszystkich l...
Więcej

W jaki sposób przygotować wydruk w ujęciu syntetycznym i analitycznym?

W systemie Progman Finanse przy następujących wydrukach: Zestawienie obrotów i sald dla kont i paragrafów, Analityka kont i paragrafów według dokumentów, Stan należności/zobowiązań wymagalnych, Zestawienie obrotów-paragrafy, Porównanie kosztów i wydatków, Porównanie dochodów konta-paragrafu, zostało umieszczone pole "Syntetyka wg ilu znaków". Domyślnie w polu tym jest wpisywana...
Więcej

W jaki sposób przygotować odrębne wydruki dla budżetu i pozabudżetu?

Jeżeli Użytkownik nie zdecydował się na prowadzenie kilku dzienników dokumentów, wówczas aby przygotować odrębne wydruki należy wprowadzić odpowiednie oznaczenia dla kont i paragrafów np. 10 – budżet, 20 - fundusz socjalny, 30 - dochody wydzielone, Oznaczenie należy wprowadzić zawsze w tym samym miejscu i na wszystkich kontach i paragrafach, które mają znaleźć się na odrębny...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę