Co zrobić w przypadku, kiedy zasiłek chorobowy jest większy niż składki ZUS?

W takiej sytuacji rozwiązaniem jest przeksięgowanie różnicy miedzy kontami 229-4110 z jednego rozdziału (tam gdzie w tej chwili powstała "nadpłata") na drugi rozdział. Takie przeksięgowanie umożliwi nam rozliczenie konta 229, oraz sprawi, że "wyjdziemy" na kwotę jaką musimy odprowadzić do ZUS-u, widniejącą na dokumencie DRA. Księgowanie będzie między dwoma kontami 229, po stroni...
Więcej

Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...
Więcej

Dlaczego na sprawozdaniu Rb-28S/28 zobowiązania powstałe w roku bieżącym są wyższe od kwoty zobowiązania ogółem?

Różnica w kolumnie kwota zobowiązań powstałych w roku bieżącym i zobowiązania ogółem może wynikać z nierozliczonej faktury z dokumentem zapłaty, bądź zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie płatności. W celu weryfikacji danych można przygotować wydruk pomocniczy Stan należności/ zobowiązań wymagalnych. W tym celu należy przejść do kartoteki Wydruki >> Zest...
Więcej

Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?

Warunkiem koniecznym poprawnego naliczania rozrachunków jest poszerzenie kont zespołu 2 o podziałkę klasyfikacji budżetowej np. 201-00-801-80101-4210-01. Dodatkowo, w dokumentach księgowych należy obligatoryjnie uzupełnić pole „data płatności”. W celu poprawnego naliczania należności i zobowiązań należy także kontrolować typy operacji, jakie wyświetlają się w oknie dokumen...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę