Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych w programie pod względem tematycznym. Same Hasła zebrane są w Indeksie – wspólnym drzewie Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie.

 

Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sędziowski) oraz indeks norm, które prezentują zagadnienia charakterystyczne dla danej grupy odbiorców.

Hasła dostępne są w Indeksie w lewym panelu Ekranu powitalnego. Kliknięcie na ikonę przenosi Użytkownika do alfabetycznego spisu Haseł. Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów Podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy wpisać tekst w pole „przeszukaj hasła”. Program automatycznie wyświetli Hasła, które pasują do zapytania.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Kliknięcie na Haśle wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów (oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu Użytkownik może zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w ramach Kategorii możliwe jest m.in. z wykorzystaniem Podkategorii, Słów kluczowych i innych kryteriów widocznych w lewym panelu  charakterystycznych dla danej Kategorii.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów.