Indeks to zbiór merytorycznie opracowanych haseł, grupujących pod względem tematycznym dokumenty dostępne w programie. Indeks znajduje się w lewym panelu strony startowej:


Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów podhaseł.

Możliwe jest również przeszukiwanie nazw haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy wpisać tekst w pole przeszukaj hasła. Program automatycznie wyświetli hasła, których nazwy pasują do zapytania.


Kliknięcie hasła wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów (oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu, możesz zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w ramach Kategorii jest możliwe z wykorzystaniem opcji filtrowania.


Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Wskaż ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które mają być wyszukane w dokumentach przypisanych do otwartego hasła, i kliknij ikonę  . Program uaktualni listę wyników, a wyszukiwane słowo pojawi się w górnej części ekranu, ponad listą. Możesz usunąć z lity wyszukiwane słowo, klikając ikonę .

Do każdego z haseł można dotrzeć też za pomocą podpowiedzi LEX Search – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę poszukiwaną frazę, po czym z rozwijanej listy wybrać opcję „Otwórz hasło


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

  • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
  • podpowiedzi – tutaj
  • bezpośrednie otwarcie dokumentu – tutaj
  • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
  • lista wyników wyszukiwania- tutaj
  • lista dokumentów w haśle – tutaj
  • znaki specjalne i operatory – tutaj
  • indeksy branżowe – tutaj
  • zasoby – tutaj
  • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj