Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące pod względem tematycznym wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych w programie. Same Hasła zebrane są w Indeksie – wspólnym drzewie Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie.

Indeks znajduje w panelu po lewej stronie.

Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sędziowski) oraz indeks norm, które prezentują zagadnienia charakterystyczne dla danej grupy odbiorców.


Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów Podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy wpisać tekst w pole przeszukaj hasła. Program automatycznie wyświetli Hasła, które pasują do zapytania.


Kliknięcie na Haśle wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów (oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu Użytkownik może zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w ramach Kategorii możliwe jest m.in. z wykorzystaniem Podkategorii, Słów kluczowych i innych kryteriów widocznych w lewym panelu  charakterystycznych dla danej Kategorii.


Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu.

Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

  • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
  • podpowiedzi – tutaj
  • Direct Hit – tutaj
  • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
  • lista wyników wyszukiwania- tutaj
  • lista aktów prawnych w haśle – tutaj
  • znaki specjalne i operatory – tutaj
  • indeksy branżowe – tutaj
  • zasoby – tutaj
  • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj