Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której adresowany jest produkt.

 

 

W przypadku korzystania z kilku produktów dostępne są wszystkie indeksy ułatwiające korzystanie z zawartości programów.

W hasłach indeksu dostępne są odpowiednie: Analizy, Pytania i odpowiedzi, Procedury, Akty prawne, Orzeczenia i pisma urzędowe, Komentarze i publikacje oraz Wzory i narzędzia umieszczone w produkcie.

Hasła dostępne są w Indeksie w lewym panelu Ekranu powitalnego. Kliknięcie na ikonę  przenosi Użytkownika do alfabetycznego spisu Haseł. Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów Podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy wpisać tekst w pole „przeszukaj hasła”. Program automatycznie wyświetli Hasła, które pasują do zapytania.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Kliknięcie na Haśle wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów (oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu Użytkownik może zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w ramach Kategorii możliwe jest m.in. z wykorzystaniem Podkategorii, Słów kluczowych i innych kryteriów widocznych w lewym panelu  charakterystycznych dla danej Kategorii.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów.