Wyniki wyszukiwania prezentowane są w nowym oknie; Użytkownik jest informowany o ilości dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.

Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w ich tytule szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może szybko się zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania słów we wskazanym tekście. Kliknięcie we wskazany fragment przenosi bezpośrednio do właściwego miejsca w dokumencie.

Co do zasady, akty prawne spełniające kryteria wyszukiwania prezentowane są u szczytu listy. Dodatkowo program wyświetla z przykładowe przepisy zawierające wyszukiwaną frazę.

Po kliknięciu ikony dokumentu bądź jego tytułu wyświetla się tekst dokumentu zawierający oznaczone żółtym tłem poszukiwane ciągi znaków.

Listę wynikową można sortować przy użyciu rozwijanego menu widocznego z prawej strony ekranu.

Ikona   pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. Pod ikoną (eksport.png) dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx.

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie zaloguje się do programu.

Listę wynikową można także zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu m.in.: Kategorię i Podkategorie (jeżeli istnieją) dokumentów oraz Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Od ostatniego logowania”, dzięki której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio logował się do LEX.

Dodatkowo listę dokumentów należących do jednej Kategorii lub Podkategorii można zawężać z wykorzystaniem Słów kluczowych.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

Uzyskaną listę wynikową, wraz ze wszystkimi zawężeniami, można zapisać w programie. W tym celu należy użyć opcji Dodaj do aktówki.

W nowym oknie trzeba wskazać folder w LEX Cloud / Aktówce, gdzie lista ma zostać zapisana.

 

Lista będzie dostępna we wskazanym przez Użytkownika folderze w LEX Cloud / Aktówce, a także w specjalnym, dedykowanym folderze gromadzącym wszystkie zapisane listy.

Aby wyświetlić zapisaną listę, wystarczy w nią kliknąć.

Jeżeli w programie pojawią się nowe dokumenty pasujące do zapisanej listy, zostanie ona oznaczona ikoną *. Dodatkowo program wskaże, ile nowych dokumentów przybyło na liście. W ten sposób zapisane listy są automatycznie aktualizowane.

Po kliknięciu w opcję Zobacz nowe dokumenty, wyświetlona zostanie lista, a nowości będą ustawione na jej szczycie.