LEX Search – bezpośrednie otwarcie dokumentu

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

 • powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, CIT)
 • nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT)
 • identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164)
 • oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7)
 • sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

– spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do listy wyników wyszukiwania dla wpisanej frazy.

Wyszukiwanie na skróty działa dla powszechnie wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, np.:

 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks pracy
 • ordynacja podatkowa
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • kodeks spółek handlowych
 • kodeks karny
 • kodeks postępowania karnego
 • prawo zamówień publicznych

Aby wyświetlić listę wynikową dla wpisanej frazy, należy skorzystać z okna znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu i kliknąć Szukaj.

Jak wykorzystać opisaną funkcję do optymalizacji pracy i skrócenia czasu potrzebnego na wyszukiwanie opisują poniższe przykłady.


Skróty aktów prawnych

LEX Search reaguje na skróty nazw popularnych aktów prawnych. Nie ma znaczenia również sposób wpisania danego skrótu: można wpisywać skrót dużymi lub małymi literami, z kropkami lub bez. Lista skrótów jest stale aktualizowana oraz rozbudowywana podczas dodawania nowych dokumentów do bazy.

Oto kilka przykładów zastosowania:

 • kc – otworzy bezpośrednio ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • kpc – otworzy bezpośrednio kodeks postępowania cywilnego,
 • cit – otworzy bezpośrednio ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • kp – otworzy bezpośrednio Kodeks pracy,
 • ksh – otworzy bezpośrednio Kodeks spółek handlowych,
 • pzp – otworzy bezpośrednio Prawo zamówień publicznych.

Pisownia może być różna (np. k.c, KC czy CIT).


Numer jednostki redakcyjnej

LEX Search reaguje na powszechnie używane skróty nazw aktów prawnych. Nie ma znaczenia sposób wpisania danego skrótu: wielkie czy małe litery; obecność kropek lub ich brak (np. k.c, KC, CIT, itp.).

Przykłady:

 • kc – otworzy bezpośrednio kodeks cywilny
 • kpc – otworzy bezpośrednio kodeks postępowania cywilnego
 • cit – otworzy bezpośrednio ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych
 • kp – otworzy bezpośrednio kodeks pracy
 • ksh – otworzy bezpośrednio kodeks spółek handlowych
 • pzp – otworzy bezpośrednio prawo zamówień publicznych.

Jednostka redakcyjna

Dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do nazwy ustawy (zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu) lub do jej skrótu spowoduje otworzenie danego tekstu aktu na danym artykule ustawy.

Przykłady:

 • art. 25 kodeksu karnego
 • art 25 kc
 • 134 kpa
 • kpc 23

Numery artykułów ze znaczkiem (np. art 50530) wyszukuje się z użyciem nawiasu, np.:

kc art. 505(30)

 


Potoczne nazwy aktów prawnych

Szukając konkretnej ustawy można skorzystać z jej nazwy potocznej. Skraca to czas wyszukiwania oraz pozwala znaleźć konkretną ustawę, kiedy nie zna się jej pełnej nazwy.

Przykłady:

 • specustawa mieszkaniowa – otworzy bezpośrednio ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • dyrektywa VAT – otworzy bezpośrednio dyrektywę Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • ustawa deweloperska – otworzy bezpośrednio ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • koronawirus – otworzy bezpośrednio ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uwaga! Lista fraz kierujących do danego aktu prawnego jest aktualizowana i rozszerzana na bieżąco.


Sygnatury orzeczeń, pism urzędowych, projektów ustaw

Wpisanie do LEX Search sygnatury lub numeru druku projektu również zadziała „na skróty”.

Przykłady:

 • III SZP 3/15
 • II GSK 2057/18
 • II SAB/Ol 7/20

Należy pamiętać, aby rok podawać dwucyfrowo, jak w przykładach powyżej.


Oznaczenie i numer publikatora wszystkich aktów prawnych

 • Jeśli Użytkownik zna oznaczenie i numer publikatora, może wpisać je w wyszukiwarkę i przejść bezpośrednio do ustawy. Przy dłuższych oznaczeniach warto skorzystać z funkcji kopiuj-wklej, aby uniknąć przypadkowych błędów.Przykłady:
  • Dz.U.2020.148
  • Dz.Urz.MEN.2019.9

Identyfikator wzoru urzędowego

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie przejście do danego wzoru dokumentu. System wyświetli aktualną wersję wzoru. Aby przejść do archiwalnych wersji, należy skorzystać z przycisku Wersje.

Przykłady:

 • VAT-7
 • PIT-36L
 • zus dra

Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
 • podpowiedzi – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista dokumentów w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.