LEX Search – bezpośrednie otwarcie dokumentu

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

 • powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, CIT)
 • nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT)
 • identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164 lub Dz.U. z 2015 poz. 2164). Uwaga: Dla aktów prawnych opublikowanych przed 2012 rokiem należy dodać numer (np. Dz.U.2010.229.1496 lub Dz.U. z 2010 nr 229 poz. 1496).
 • oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7)
 • sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

– spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do listy wyników wyszukiwania dla wpisanej frazy.

Wyszukiwanie na skróty działa dla powszechnie wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, np.:

 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks pracy
 • ordynacja podatkowa
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • kodeks spółek handlowych
 • kodeks karny
 • kodeks postępowania karnego
 • prawo zamówień publicznych

Aby wyświetlić listę wynikową dla wpisanej frazy, należy skorzystać z okna znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu i kliknąć Szukaj.

Jak wykorzystać opisaną funkcję do optymalizacji pracy i skrócenia czasu potrzebnego na wyszukiwanie opisują poniższe przykłady.


Skróty aktów prawnych

LEX Search reaguje na skróty nazw popularnych aktów prawnych. Nie ma znaczenia również sposób wpisania danego skrótu: można wpisywać skrót dużymi lub małymi literami, z kropkami lub bez. Lista skrótów jest stale aktualizowana oraz rozbudowywana podczas dodawania nowych dokumentów do bazy.

Oto kilka przykładów zastosowania:

 • kc – otworzy bezpośrednio kodeks cywilny,
 • kpc – otworzy bezpośrednio kodeks postępowania cywilnego,
 • cit – otworzy bezpośrednio ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • kp – otworzy bezpośrednio kodeks pracy,
 • ksh – otworzy bezpośrednio kodeks spółek handlowych,
 • pzp – otworzy bezpośrednio prawo zamówień publicznych.

Pisownia może być różna (np. kc lub k.c. lub KC lub K.C.).


Numer jednostki redakcyjnej

Dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do nazwy ustawy (zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu) lub do jej skrótu spowoduje otworzenie danego tekstu aktu na danym artykule ustawy.

Przykłady:

 • art. 25 kodeksu karnego
 • art 25 kc
 • 134 kpa
 • kpc 23

Numery artykułów z indeksem górnym (np. art 50530) wyszukuje się z użyciem nawiasu, np.:

kc art. 505(30)

 


Potoczne nazwy aktów prawnych

Szukając konkretnej ustawy można skorzystać z jej nazwy potocznej. Skraca to czas wyszukiwania oraz pozwala znaleźć konkretną ustawę, kiedy nie zna się jej pełnej nazwy.

Przykłady:

 • specustawa mieszkaniowa – otworzy bezpośrednio ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • dyrektywa VAT – otworzy bezpośrednio dyrektywę Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • ustawa deweloperska – otworzy bezpośrednio ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • ustawa kominowa – otworzy bezpośrednio ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Uwaga! Lista fraz kierujących do danego aktu prawnego jest aktualizowana i rozszerzana na bieżąco.


Sygnatury orzeczeń, pism urzędowych, projektów ustaw

Wpisanie do LEX Search sygnatury lub numeru druku projektu również zadziała „na skróty”.

Przykłady:

 • III SZP 3/15
 • II GSK 2057/18
 • II SAB/Ol 7/20
 • C-134/20
 • DD2.8202.1.2021
 • IX.265

Należy pamiętać, aby w sygnaturach orzeczeń rok podawać dwucyfrowo, jak w przykładach powyżej.

UWAGA: można wpisać również część sygnatury orzeczenia z pominięciem oznaczenia wydziału np. GSK 2057/18. Wynikiem wyszukiwania będzie lista dokumentów (w tym orzeczeń) w których występuje taki ciąg znaków.


Oznaczenie i numer publikatora wszystkich aktów prawnych

Jeśli Użytkownik zna oznaczenie i numer publikatora, może wpisać je w wyszukiwarkę i przejść bezpośrednio do ustawy. Przy dłuższych oznaczeniach warto skorzystać z funkcji kopiuj-wklej, aby uniknąć przypadkowych błędów. Identyfikator aktu prawnego można wpisać w różnych formach.

Uwaga: Dla aktów prawnych opublikowanych przed 2012 rokiem należy dodać numer.

Przykłady:

 • Dz.U.2020.148 lub Dz U 2020 148 lub DzU2020148 lub Dz.U. z 2020 poz. 148
 • Dz.U.2010.229.1496 lub Dz U 2010 229 1496 lub DzU20102291496 lub Dz.U. z 2010 nr 229 poz. 1496
 • M.P.2019.421  lub M P 2019 421 lub MP2019421 lub M.P. z 2019 poz. 421

Identyfikator wzoru urzędowego

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie przejście do danego wzoru dokumentu. System wyświetli aktualną wersję wzoru. Aby przejść do archiwalnych wersji, należy skorzystać z przycisku Wersje.

Przykłady:

 • VAT-7
 • PIT-36L
 • zus dra

Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
 • podpowiedzi – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista dokumentów w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę