LEX Search – bezpośrednie otwarcie dokumentu (skróty, nazwy potoczne, sygnatury)

 

LEX Search pozwala na bezpośrednie przejście do kluczowych aktów prawnych. Wyszukiwarka otworzy dokument wyszukany za pomocą skrótu, publikatora , czy sygnatury, a nie listę wyników wyszukiwania.

Wpisanie zwyczajowo używanego tytułu ustawy do wyszukiwarki i akceptacja wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tekstu danej ustawy. Funkcjonalność działa dla najpowszechniej wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, tj.:

  • kodeks cywilny,
  • kodeks postępowania cywilnego,
  • kodeks pracy,
  • ordynacja podatkowa,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • kodeks spółek handlowych,
  • kodeks karny,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • prawo budowlane,
  • prawo zamówień publicznych,
  • samorząd gminny,
  • kodeks postępowania karnego.

Aby wyświetlić listę wyszukiwania dla wpisanej frazy należy skorzystać z okna znajdującego się w dolnym prawym rogu ekranu i kliknąć przycisk SZUKAJ. Zostanie wtedy wyświetlona lista wyszukiwania.

Jak wykorzystać opisaną funkcję do optymalizacji pracy i skrócenia czasu potrzebnego na wyszukiwanie opisują poniższe przykłady.


Skróty aktów prawnych

LEX Search reaguje na skróty nazw popularnych aktów prawnych. Nie ma znaczenia również sposób wpisania danego skrótu: można wpisywać skrót dużymi lub małymi literami, z kropkami lub bez. Lista skrótów jest stale aktualizowana oraz rozbudowywana podczas dodawania nowych dokumentów do bazy.

Oto kilka przykładów zastosowania:

 • kc – otworzy bezpośrednio ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • kpc – otworzy bezpośrednio kodeks postępowania cywilnego,
 • cit – otworzy bezpośrednio ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • kp – otworzy bezpośrednio Kodeks pracy,
 • ksh – otworzy bezpośrednio Kodeks spółek handlowych,
 • pzp – otworzy bezpośrednio Prawo zamówień publicznych.

Pisownia może być różna (np. k.c, KC czy CIT).


Numer jednostki redakcyjnej

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do nazwy lub skrótu ustawy (zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu), spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy. Kolejność pisania nie ma znaczenia.

Przykłady użycia:

 • art. 25 kodeksu karnego,
 • art 25 kc,
 • 134 kpa,
 • kpc 23,

Numery artykułów z indeksem górnym (np. art 50530) szukamy z użyciem nawiasu np. kc art 505(30).


Potoczne nazwy aktów prawnych

Szukając konkretnej ustawy można skorzystać z jej nazwy potocznej. Skraca to czas wyszukiwania oraz pozwala znaleźć konkretną ustawę nie znając jej pełnej nazwy.

Przykładowe nazwy potoczne:

 • specustawa mieszkaniowa – otworzy bezpośrednio ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • dyrektywa VAT – otworzy bezpośrednio dyrektywę Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • ustawa deweloperska – otworzy bezpośrednio ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • koronawirus – otworzy bezpośrednio ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ważne: Lista fraz kierujących do danego aktu prawnego jest aktualizowana i rozszerzana na bieżąco. Stale śledzimy nazwy potoczne i skróty używane w mediach, internecie, czy prasie aby ułatwić odnalezienie konkretnego aktu prawnego w systemie LEX.


Sygnatury orzeczeń, pism urzędowych, projektów ustaw

Poszukując konkretnego orzeczenia, czy pisma warto skorzystać z funkcjonalności Direct Hit, która po wpisaniu sygnatury wyświetli bezpośrednio poszukiwany dokument.

Przykłady bezpośredniego przejścia do orzeczenia:

 • III SZP 3/15,
 • II GSK 2057/18,
 • II SAB/Ol 7/20,

Należy pamiętać aby rok podawać dwucyfrowo, jak w przykładach powyżej.


Oznaczenie i numer publikatora wszystkich aktów prawnych

Jeśli Użytkownik zna oznaczenie i numer publikatora może wpisać je w wyszukiwarkę i przejść bezpośrednio do ustawy. Przy dłuższych oznaczeniach warto skorzystać z funkcji kopiuj-wklej aby uniknąć przypadkowych błędów.

Przykłady użycia:

 • Dz.U.2020.148,
 • Dz.Urz.MEN.2019.9.

Identyfikator wzoru urzędowego

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie przejście do danego wzoru dokumentu. System wyświetli aktualną wersję wzoru. Aby przejść do archiwalnych wersji należy skorzystać z przycisku Wersje.

Przykłady użycia:

 • VAT-7,
 • PIT-36L,
 • zus dra.

Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
 • podpowiedzi – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista dokumentów w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj