Funkcja Szukaj (LEX Search) dostępna w centralnej części Ekranu powitalnego pozwala szybko i intuicyjnie dotrzeć do pożądanych dokumentów w programie. Dodatkowe opcje wspierają możliwość uściślenia lub poszerzenia zapytania.

Wyszukiwanie działa na wszystkich dokumentach dostępnych w programie i posiadających tekst.

Po wpisaniu frazy np. Prawo podatkowe użytkownik może szybko wyczyścić tekst klikając ikonę  znajdującą się z prawej stronie pola wyszukiwania.

Ogólne cechy wyszukiwania:

– poszczególne słowa są wyszukiwane wraz z odmianami fleksyjnymi

– domyślnie jest włączony operator AND (wyszukają się dokumenty zawierające wszystkie słowa z zapytania /per dokument/, niezależnie od kolejności słów, liczby wystąpień i ich formy fleksyjnej)

– wyszukują się słowa zawierające łącznik (w funkcji dywizu lub myślnika), apostrof, ukośnik, liczbę itp.

– użytkownik nie musi zwracać uwagi na wielkość liter we wpisie

– w przypadku wpisu zapytania z usterką wyświetli się podpowiedź „czy chodziło Ci o”.

Wyszukiwarka LEX Search rozpoznaje ponadto:

·         Zagadnienia prawne oraz tytuły aktów prawnych

·         Potocznie używane nazwy aktów prawnych (np. ustawa developerska)

·         Synonimy (np. adopcja – przysposobienie)

Ponadto wpisanie słów np. kpa komentarz wyświetli na pierwszym miejscu autorskie publikacje oferowane przez Wolters Kluwer Polska.

LEX Search przeszukuje także przyszłe wersje aktów prawnych.

Na skróty – funkcja direct hit

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

– powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (kc, kpc, ppsa, op…) (zobacz listę skrótów)

– identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164)

– oznaczenia wzoru (np. PIT-36)

– sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do wyszukiwania pełnotekstowego dla wpisanej frazy.

W przypadku oznaczeń i skrótów kierujących do aktów prawnych, poprzedzenie wpisu numerem artykułu spowoduje otworzenie danego aktu we wskazanym miejscu (np. art. 30 kpc).

Wyszukiwanie słów w zadanej kolejności

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłów, np.  „zdolność do czynności prawnych”, spowoduje wyszukanie dokumentów zawierających zadaną frazę, także z jej odmianami fleksyjnymi.

Język wyszukiwania

Użytkownik może wybrać język wyszukiwania (do wyboru język: niemiecki, angielski i francuski). Służy temu rozwijane menu obok przycisku Szukaj.

Gdy Użytkownik zmieni język wyszukiwania, okienko wyboru języka podświetli się na jasnoczerwono.

 

Dzięki zmianie języka w programie, Użytkownik może wyszukiwać obcojęzyczne wyrazy lub wyrażenia:

  • w przypadku wyboru języka angielskiego – w następujących dokumentach: angielskich tłumaczeniach polskich aktów prawnych oraz występujących w tym języku wersjach orzeczeń sądów europejskich (TS, (SPI), SSP, ETPC i EKPC);
  • w przypadku wyboru języka niemieckiego: w niemieckich tłumaczeniach polskich aktów prawnych;
  • w przypadku wyboru języka francuskiego: we francuskich wersjach orzeczeń sądów europejskich (ETPC i EKPC).

 

Funkcja jest dostępna tylko w wybranych pakietach.