LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania

 

Funkcja Szukaj (LEX Search) dostępna w centralnej części Ekranu powitalnego pozwala szybko i intuicyjnie dotrzeć do pożądanych dokumentów w programie.  Wyszukiwanie działa na wszystkich dokumentach dostępnych w programie i posiadających tekst.

Ogólne cechy wyszukiwania:

 • poszczególne słowa są wyszukiwane wraz z odmianami fleksyjnymi (np. wpisanie słowa podatek wyszuka również odmiany tego słowa, takie jak: podatku, podatkiem, podatkowi, podatków, podatkach, itd.),
 • wyszukiwane są dokumenty, które zawierają wszystkie słowa z zapytania (per dokument), niezależnie od kolejności słów, liczby wystąpień i ich formy fleksyjnej,
 • wyszukują się słowa zawierające łącznik (w funkcji dywizu lub myślnika), apostrof, ukośnik, liczbę itp.,
 • użytkownik nie musi zwracać uwagi na wielkość liter we wpisie,
 • wyszukiwarka rozpoznaje synonimy (np. adopcja – przysposobienie),
 • rozpoznawane są zagadnienia prawne, tytuły aktów prawnych jak i potocznie używane nazwy aktów,
 • w przypadku wpisu zapytania z usterką wyświetli się podpowiedź „czy chodziło Ci o”. Funkcja ta aktywuje się w momencie  wykrycia np. literówki, czy pominiętego znaku.

Ponadto wpisanie słów np. kpa komentarz wyświetli na pierwszym miejscu autorskie publikacje oferowane przez Wolters Kluwer Polska.

LEX Search przeszukuje także przyszłe wersje aktów prawnych.

Podpowiedzi:

W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków – więcej o tym przeczytasz TUTAJ.

 

 

 


Na skróty – funkcja Direct Hit

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

 • powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, cit),
 • nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT),
 • identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164),
 • oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7),
 • sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do listy wyników wyszukiwania dla wpisanej frazy.

 

O wszystkich zaletach funkcjonalności Direct Hit przeczytasz TUTAJ


Wyszukiwanie słów w zadanej kolejności

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłów, np.  „zdolność do czynności prawnych”, spowoduje wyszukanie dokumentów, które zawierają wszystkie wskazane słowa obok siebie, we wskazanej kolejności (także z ich odmianami fleksyjnymi).

Szukanie z cudzysłowem i bez:

 • wpisanie podatki i opłaty wyszuka wszystkie dokumenty zawierające oba słowa, nawet gdy są one w różnych miejscach dokumentu,
 • wpisanie „podatki i opłaty” wyszuka dokumenty, które zawierają całe stwierdzenie w podanej kolejności i obok siebie.

Więcej o znakach specjalnych i operatorach przeczytasz TUTAJ


Data obowiązywania

Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.

Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania wyświetla się wybrana data. Użytkownik może ją zmienić w każdej chwili podobnie, jak ma to miejsce Ekranie powitalnym.

Należy pamiętać: przy zmianie daty oceny obowiązywania publikacji, funkcjonalność Direct Hit wyświetla nadal najaktualniejszą wersję dokumentu. Przykład: zmieniając datę na 1980.01.01 i wpisując kpk, Direct Hit otworzy obowiązujący teraz kodeks (jako oczekujący), a nie kodeks obowiązujący w ustawionej dacie.


Język wyszukiwania

Użytkownik może wybrać język wyszukiwania (do wyboru język: niemiecki, angielski i francuski). Służy temu rozwijane menu obok przycisku Szukaj.

Gdy Użytkownik zmieni język wyszukiwania, okienko wyboru języka podświetli się na jasnoczerwono.

 

 

Dzięki zmianie języka w programie, Użytkownik może wyszukiwać obcojęzyczne wyrazy lub wyrażenia:

 • w przypadku wyboru języka angielskiego – w następujących dokumentach: angielskich tłumaczeniach polskich aktów prawnych oraz występujących w tym języku wersjach orzeczeń sądów europejskich (TS, [SPI], SSP, ETPC i EKPC);
 • w przypadku wyboru języka niemieckiego: w niemieckich tłumaczeniach polskich aktów prawnych;
 • w przypadku wyboru języka francuskiego: we francuskich wersjach orzeczeń sądów europejskich (ETPC i EKPC).

 

Funkcja jest dostępna tylko w wybranych pakietach.


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • podpowiedzi – tutaj
 • Direct Hit – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista aktów prawnych w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj