LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania

LEX Search to nowoczesna i precyzyjna wyszukiwarka mająca na celu znalezienie dokumentów najbardziej odpowiadających zapytaniu Użytkownika. Mechanizm wyszukiwania nie korzysta tylko z wyszukiwania tekstowego, ale również:

 • rozpoznaje całe wyszukiwane frazy (nie tylko pojedyncze słowa)
 • rozróżnia poszczególne frazy (i wyszukuje dokumenty tylko z tymi frazami)
 • rozpoznaje błędy, literówki, podpowiadając poprawną formę zapisu
 • uwzględnia synonimy (słów jak i fraz) oraz odmiany fleksyjne
 • wyświetla podpowiedzi podczas wyszukiwania
 • wyszukuje nie tylko w tekście dokumentu, ale również w tytułach, podtytułach oraz niewidocznych polach z metadanymi
 • pozwala na zmianę daty stanu prawnego, umożliwiając przeszukiwanie zasobu aktualnego na dany dzień
 • pozwala na wyszukiwanie w 4 językach
 • pozwala na wyszukiwanie we wszystkich zasobach LEX w sposób prosty lub zaawansowany (z wykorzystaniem znaków specjalnych i operatorów logicznych).

LEX Search dodatkowo posiada funkcjonalność umożliwiającą bezpośrednie przejście do dokumentu za pomocą nazwy potocznej, skrótu, sygnatury orzeczenia, oznaczenia i numeru publikatora czy też identyfikatora wzoru urzędowego. To tzw. wyszukiwanie na skróty.


Podpowiedzi do wyszukiwania

W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków- więcej o tym przeczytasz TUTAJ.


Na skróty – bezpośrednie otwarcie dokumentu

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

 • powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, cit)
 • nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT)
 • identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164)
 • oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7)
 • sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

– spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do listy wyników wyszukiwania dla wpisanej frazy.

 

O wszystkich zaletach tej funkcjonalności przeczytasz TUTAJ


Orzeczenia – Numer w LEX

Orzeczenia publikowane w systemie LEX oprócz sygnatury posiadają swój unikalny numer (np. LEX nr 3080525), po którym również można je odnaleźć w systemie. W tym celu należy wpisać w LEX Search: LEX nr XXXXXXX lub XXXXXXX gdzie zamiast X podany będzie numer. System wyświetli wtedy listę wyników z szukanym orzeczeniem lub otworzy bezpośrednio orzeczenie (po wpisaniu samego numeru).


Orzeczenia – Numer ECLI

Wyszukiwarka LEX Search pozwala na odnalezienie orzeczeń luksemburskich – orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji) po unikalnym numerze ECLI. Wystarczy wpisać w pole wyszukiwarki ten numer, np. ECLI:EU:C:2021:818, aby system odnalazł dane orzeczenie.


Wyszukiwanie konkretnej kategorii dokumentu

Dodanie podczas wyszukiwania nazwy jednej z kategorii dokumentów zawęzi listę wyników wyszukiwania. Przykładowe użycie: kodeks pracy komentarzGudowski komentarzjpk_vat procedura:


Wyszukiwanie słów w zadanej kolejności

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłów, np.  „zdolność do czynności prawnych”, spowoduje wyszukanie dokumentów, które zawierają wszystkie wskazane słowa obok siebie, we wskazanej kolejności (także z ich odmianami fleksyjnymi).

Szukanie z cudzysłowem i bez:

 • wpisanie podatki i opłaty wyszuka wszystkie dokumenty zawierające oba słowa, nawet gdy są one w różnych miejscach dokumentu,
 • wpisanie „podatki i opłaty” wyszuka dokumenty, które zawierają całe stwierdzenie w podanej kolejności i obok siebie.

Więcej o znakach specjalnych i operatorach przeczytasz TUTAJ


Data stanu prawnego

Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – ustawiona domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu daty wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie prezentowane są dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę. Zmiana daty dotyczy wyłącznie aktów prawnych.

Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania, wyświetla się wybrana data. Użytkownik może ją zmienić w każdej chwili.

Należy pamiętać: przy zmianie daty oceny obowiązywania publikacji, funkcjonalność otwierająca bezpośrednio akt prawny za pomocą skrótu, tzw.  Direct Hit wyświetla nadal najaktualniejszą wersję dokumentu.

Przykład: po zmianie daty na 1980.01.01 i wpisaniu do wyszukiwarki skrótu kpk, Direct Hit otworzy obowiązujący aktualnie kodeks z 1997 r. jako oczekujący (a nie poprzedni kodeks z 1969 r. obowiązujący w ustawionej dacie).


Język wyszukiwania

Użytkownik może wybrać język wyszukiwania (do wyboru język: niemiecki, angielski i francuski). Służy temu rozwijane menu obok przycisku Szukaj.
Gdy zmienisz język wyszukiwania, okienko wyboru języka podświetli się na jasnoczerwono.Dzięki zmianie języka w programie, Użytkownik może wyszukiwać obcojęzyczne wyrazy lub wyrażenia:

 • w przypadku wyboru języka angielskiego – w następujących dokumentach: angielskich tłumaczeniach polskich aktów prawnych oraz występujących w tym języku wersjach orzeczeń sądów europejskich (TS, [SPI], SSP, ETPC i EKPC)
 • w przypadku wyboru języka niemieckiego: w niemieckich tłumaczeniach polskich aktów prawnych
 • w przypadku wyboru języka francuskiego: we francuskich wersjach orzeczeń sądów europejskich (ETPC i EKPC).

Uwaga! Funkcja jest dostępna tylko w wybranych pakietach.


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • podpowiedzi – tutaj
 • bezpośrednie otwarcie dokumentu – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista dokumentów w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę