LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania

LEX Search to zaawansowana wyszukiwarka mająca na celu znalezienie dokumentów najbardziej odpowiadających zapytaniu Użytkownika. Mechanizm wyszukiwania nie korzysta tylko z wyszukiwania tekstowego, ale również:

 • rozpoznaje całe wyszukiwane frazy (nie tylko pojedyncze słowa),
 • rozróżnia poszczególne frazy (i wyszukuje dokumenty tylko z tymi frazami),
 • rozpoznaje błędy i literówki podpowiadając poprawną formę zapisu,
 • uwzględnia synonimy (słów jak i fraz) jak i odmiany fleksyjne,
 • wyświetla podpowiedzi podczas wyszukiwania,
 • wyszukuje nie tylko w tekście dokumentu, ale również w tytułach, podtytułach oraz niewidocznych polach z metadanymi,
 • pozwala na zmianę daty stanu prawnego umożliwiając przeszukiwanie zasób aktualnych na dany dzień,
 • pozwala na wyszukiwanie w 4 językach.

Dodatkowo posiada funkcjonalność umożliwiającą na bezpośrednie przejście do dokumentu za pomocą nazwy potocznej, skrótu, sygnatury orzeczenia, oznaczenia i numeru publikatora, czy identyfikatora wzoru urzędowego.


Podpowiedzi:

W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków – więcej o tym przeczytasz TUTAJ.

 

 

 


Na skróty – bezpośrednie otwarcie dokumentu

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie:

 • powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, cit),
 • nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT),
 • identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164),
 • oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7),
 • sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)

spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do listy wyników wyszukiwania dla wpisanej frazy.

 

O wszystkich zaletach tej funkcjonalności przeczytasz TUTAJ


Wyszukiwanie słów w zadanej kolejności

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłów, np.  „zdolność do czynności prawnych”, spowoduje wyszukanie dokumentów, które zawierają wszystkie wskazane słowa obok siebie, we wskazanej kolejności (także z ich odmianami fleksyjnymi).

Szukanie z cudzysłowem i bez:

 • wpisanie podatki i opłaty wyszuka wszystkie dokumenty zawierające oba słowa, nawet gdy są one w różnych miejscach dokumentu,
 • wpisanie „podatki i opłaty” wyszuka dokumenty, które zawierają całe stwierdzenie w podanej kolejności i obok siebie.

Więcej o znakach specjalnych i operatorach przeczytasz TUTAJ


Data obowiązywania

Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.

Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania wyświetla się wybrana data. Użytkownik może ją zmienić w każdej chwili podobnie, jak ma to miejsce Stronie Startowej.

Należy pamiętać: przy zmianie daty oceny obowiązywania publikacji, funkcjonalność Direct Hit wyświetla nadal najaktualniejszą wersję dokumentu. Przykład: zmieniając datę na 1980.01.01 i wpisując kpk, Direct Hit otworzy obowiązujący teraz kodeks (jako oczekujący), a nie kodeks obowiązujący w ustawionej dacie.


Język wyszukiwania

Użytkownik może wybrać język wyszukiwania (do wyboru język: niemiecki, angielski i francuski). Służy temu rozwijane menu obok przycisku Szukaj.

Gdy Użytkownik zmieni język wyszukiwania, okienko wyboru języka podświetli się na jasnoczerwono.

 

 

Dzięki zmianie języka w programie, Użytkownik może wyszukiwać obcojęzyczne wyrazy lub wyrażenia:

 • w przypadku wyboru języka angielskiego – w następujących dokumentach: angielskich tłumaczeniach polskich aktów prawnych oraz występujących w tym języku wersjach orzeczeń sądów europejskich (TS, [SPI], SSP, ETPC i EKPC);
 • w przypadku wyboru języka niemieckiego: w niemieckich tłumaczeniach polskich aktów prawnych;
 • w przypadku wyboru języka francuskiego: we francuskich wersjach orzeczeń sądów europejskich (ETPC i EKPC).

 

Funkcja jest dostępna tylko w wybranych pakietach.


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • podpowiedzi – tutaj
 • bezpośrednie otwarcie dokumentu – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista dokumentów w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj