Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w programie LEX, podzielonych na kategorie i podkategorie.

Wyświetlaną listę można zawężać przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Możesz także  filtrować listę wynikową według bardziej szczegółowych kryteriów.

Przy każdej kategorii, podkategorii oraz przy kryterium filtra znajduje się licznik dokumentów zawartych w danym zawężeniu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście wynikowej. Nad listą również znajduje się licznik wszystkich wyfiltrowanych dokumentów łącznie.

Do zawężania listy służy również funkcja „wyszukaj w wynikach”. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wynikówDodane słowo widoczne będzie na liście tagów w górnej części ekranu.  

Można swobodnie dodawać kolejne ciągi znaków, a także kryteria filtrowania dostępne w lewym panelu. Można również usuwać poszczególne tagi wybierając ikonę  obok danego kryterium lub usunąć wszystkie kryteria zawężania wybierając ”Wyczyść kryteria”.