Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w LEX podzielonych na Kategorie i Podkategorie.

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Użytkownik może dokonać również filtrowania listy.

Przy każdej kategorii, podkategorii oraz filtrze znajduje się licznik ilości dokumentów zawartych w danym zawężeniu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście wyników. Nad listą wyników również znajduje się licznik łącznej ilości dokumentów.

Do zawężania listy służy również funkcja wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria wyszukiwania wskazane w lewym panelu.