Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w programie LEX, podzielonych na kategorie i podkategorie.

Wyświetlaną listę można zawężać przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Możesz także  filtrować listę wynikową według bardziej szczegółowych kryteriów.

Przy każdej kategorii, podkategorii oraz przy kryterium filtra znajduje się licznik dokumentów zawartych w danym zawężeniu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście wynikowej. Nad listą również znajduje się licznik wszystkich wyfiltrowanych dokumentów łącznie.

Do zawężania listy służy również funkcja wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria wyszukiwania wskazane w lewym panelu.