Wzór obliczania pensum łączonego – metoda uśrednione pensum zaokrąglone

4 listopada 2020

 

Zgodnie z zapisami Ustawy Karta Nauczyciela art. 42 ust. 5c „Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. ”

 

W systemie istnieje kilka różnych metod  liczenia  etatów łączonych  z  dwóch  różnych  pensów. Pole z dostępnymi metodami liczenia etatów zależne jest od ustawień organu prowadzącego. Domyślnie  wybraną  metodą  liczenia  etatów, zgodnie z powyższymi przepisami ustawy,  jest  metoda ‘Uśrednione  pensum zaokrąglone’.

Metoda II – UŚREDNIONE PENSUM ZAOKRĄGLONE

Przykład:
Nauczyciel realizuje 10 godzin z pensum 18 (10/18) i 13 godzin z pensum 26 (13/26).

Ponieważ nauczyciel realizuje godziny z dwóch różnych pensum, należy wyliczyć jego pensum uśrednione, żeby móc wyznaczyć nadgodziny.

Sumujemy realizowane godziny 10+13=23, otrzymaną wartość dzielimy przez 10/18 + 13/26 = 1,05555, otrzymujemy 23/1,05555 = 21,78948. Wartość 21,7898 to uśrednione pensum nauczyciela.
Obliczony wymiar pensum przyjmuje się tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

Wyznaczanie nadgodzin: od 23 godzin które nauczyciel realizuje odejmujemy zaokrąglone uśrednione pensum.

Liczba godzin ponadwymiarowych danego nauczyciela wynosi: 23–22=1.

Etat nauczyciela to liczba realizowanych godzin przez uśrednione pensum, czyli 23/22 = 1,04545.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę