Narzędzia

 

Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie wzory dokumentów, zestawienia, kalkulatory, słowniki, normy, plany kont, wzory procedur i ważne terminy. Na temat wzorów czytaj TUTAJ.


Kalkulatory 

Kalkulatory to zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Dostępne są one w formie arkuszy kalkulacyjnych.


Zestawienia 

Zestawienia to autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy z programem. Zawierają uporządkowane w formie tabelarycznej informacje, takie jak:

 • obwieszczenia i komunikaty o wynagrodzeniach, cenach, odsetkach i innych wskaźnikach
 • powołania na stanowisko sędziego
 • tworzenie lub przekształcanie gmin, miast, szkół wyższych, rezerwatów przyrody, organizacji kościelnych

– wraz z odesłaniem (linkiem) do podstawy prawnej.


Słowniki

W programie dostępne są następujące słowniki:

 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 2014, aktualizacja LEX/el. 2018.
 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki, Wolters Kluwer 2014, aktualizacja LEX/el. 2018.
 • A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, LEX 2012.
 • A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, LEX 2013.
 • M. A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, LEX/el. 2019.
 • R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el. kwiecień 2021.

Hasła słownikowe

W ramach listy Zasobów, listę haseł można zawężać, wybierając jeden z wymienionych wyżej słowników.  Po kliknięciu hasła słownikowego wyświetlone zostanie jego tłumaczenie wraz z informacją, z którego słownika pochodzi. Dostęp do poszczególnych haseł można uzyskać również z widoku podpowiedzi w ramach LEX Search.

Hasła słownikowe wykorzystywane są w funkcji „Znajdź tłumaczenie dokumentu„.


Normy

Dokumenty z kategorii Normy zawierają wskazówki dotyczące jakości wyrobów stosowanych w budownictwie bądź dobrych praktykach z zakresu BHP. W zależności od posiadanych praw autorskich część norm zawiera pełną treść, a inne jedynie skrótowy opis lub metrykę dokumentu.

Dane metrykalne

 • tytuł
 • numer
 • autor
 • data publikacji lub wycofania
 • oznaczenie aktualności: Aktualna/Nieaktualna.

Treść normy

Po kliknięciu normy wyświetlona zostanie jej treść (o ile dana norma ją posiada), opis albo metryka. Widoczne będą również dane dotyczące autora, daty publikacji oraz ew. daty wycofania.

W prawym panelu prezentowane są też dokumenty powiązane, gdzie poza standardowymi odnośnikami do powiązanych dokumentów, znajdują się również linki do:

 • norm zastępowanych przez aktualnie przeglądaną normę
 • norm zastępujących aktualnie przeglądaną normę.

Plany kont

Plany kont to narzędzia ułatwiające księgowanie operacji gospodarczych. Każdy z planów kont zawiera opis wszystkich kont wraz z wykazem najczęściej występujących operacji księgowych, powiązania pomiędzy poszczególnymi kontami, a także wykaz powiązań kont z bilansem i rachunkiem zysków i strat.Plany kont zostały powiązane z komentarzami i odpowiedziami na pytania, które obrazują zastosowanie danego konta w praktyce.


Klasyfikacje

Klasyfikacje to usystematyzowane zbiory obiektów, które można wyszukać po symbolach, kodach czy frazach charakterystycznych dla danej klasyfikacji. Dostępne klasyfikacje to np. Klasyfikacja PKD, Klasyfikacja zawodów i specjalności, CPV Wspólny Słownik Zamówień, Klasyfikacja Środków Trwałych, Klasyfikacja budżetowa, Matryca stawek VAT (PKWiU + CN) z kodami GTU.


Wzory procedur

Wzory procedur to autorskie dokumenty przedstawiające, jak w praktyce wygląda postępowanie, które musi być przeprowadzone w celu załatwienia konkretnej sprawy wynikającej z przepisów prawa. Dokument zawiera odpowiednio:

 • termin wykonania zadań
 • podmioty uczestniczące w realizacji
 • opis dokumentacji
 • podstawę prawną wraz z komentarzem.

Ważne terminy

Przygotowany przez Redakcję LEX zbiór najważniejszych wydarzeń z zakresu m.in. prawa pracy, rachunkowości, prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, pomocy społecznej czy działalności samorządu terytorialnego. Każdy termin ma przypisaną datę oraz krótki opis uzupełniony podstawą prawną.

Ważne terminy wyświetlane są w ramach dwóch funkcjonalności:

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę