Wzory i narzędzia

 

Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki, Normy, Plany kont i Wzory procedur. Na temat Wzorów czytaj TUTAJ.


Kalkulatory 

Zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Wyróżniamy dwa:

 • osadzona na zewnętrznej platformie;
 • arkusze kalkulacyjne.

Zestawienia 

Autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy z programem. Zawierają uporządkowane w formie tabelarycznej informacje, takie jak:

 • obwieszczenia i komunikaty o wynagrodzeniach, cenach, odsetkach i innych wskaźnikach,
 • powołania na stanowisko sędziego,
 • tworzenia lub przekształcania gmin, miast, szkół wyższych, rezerwatów przyrody, organizacji kościelnych

– wraz z odesłaniem (linkiem) do podstawy prawnej.


Słowniki

W programie dostępne są następujące słowniki:

 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 2014.
 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki, Wolters Kluwer 2014.
 • A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, LEX 2012.
 • A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, LEX 2013.
 • M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Lex/el. 2013
 • R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., 2014.

Hasła słownikowe

W ramach listy Zasobów, listę haseł można zawężać wybierając jeden z wymienionych wyżej słowników.  Po kliknięciu w hasło słownikowe wyświetlone zostanie jego tłumaczenie wraz z informacją, z którego słownika pochodzi. Dostęp do poszczególnych haseł możan uzyskać również z widoku podpowiedzi w ramach LEX Search.

Hasła słownikowe wykorzystywane są w ramach funkcji Znajdź tłumaczenie dokumentu.


Normy

Dokumenty z kategorii Normy zawierają wskazówki dotyczące jakości wyrobów stosowanych w budownictwie bądź dobrych praktykach z zakresu BHP. W zależności od posiadanych praw autorskich część norm zawiera pełną treść, inne jedynie skrótowy opis lub metrykę dokumentu.

Dane metrykalne:

 • tytuł;
 • numer;
 • autor;
 • data publikacji lub wycofania;
 • oznaczenie aktualności: aktualna/nieakutalna.

Treść normy:

Po kliknięciu w normę wyświetlona zostanie jej treść (jeśli ją posiada) lub jej opis albo metryka. Widoczne będą również dane dotyczące autora, daty publikacji oraz daty wycofania.

W prawym panelu prezentowane są również  dokumenty powiązane:, gdzie poza standardowymi odnośnikami do powiązanych dokumentów znajdują się również linki do:

 • normm zastępowanych przez aktualnie przeglądaną normę;
 • bądź norm ją zastępujących.

Plany kont

Narzędzia ułatwiające księgowanie operacji gospodarczych. Każdy z planów kont zawiera opis wszystkich kont wraz z wykazem najczęściej występujących operacji księgowych, powiązania pomiędzy poszczególnymi kontami, a także wykaz powiązań kont z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

Plany kont zostały powiązane z komentarzami i odpowiedziami na pytania, które obrazują zastosowanie danego konta w praktyce.


Wzory procedur

Autorskie dokumenty opisujące w sposób praktyczny proces postępowania Użytkownika (zadania), jakie musi przeprowadzić w celu załatwienia konkretnej sprawy wynikającej z przepisów prawa. Dokument zawiera odpowiednio:

 • termin wykonania zadań;
 • podmioty uczestniczące w realizacji;
 • opis dokumentacji;
 • podstawę prawną wraz z komentarzem.

Ważne terminy

Przygotowany przez Redakcję LEX zbiór najważniejszych wydarzeń z zakresu m. in. prawa pracy, rachunkowości, prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, pomocy społecznej czy działalności samorządu terytorialnego. Każdy termin ma przypisaną datę oraz krótki opis uzupełniony podstawą prawną.

Ważne terminy wyświetlane są w ramach dwóch funkjconalności: