Z czego liczone jest wykonanie wydatków w sprawozdaniu Rb-28/Rb-28S ?

4 listopada 2020

W sprawozdaniu Rb-28/Rb-28 S wydatki wykonane odzwierciedlają wykonanie wydatków od początku roku do miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie wyłącznie z paragrafów wydatkowych

Aby system prawidłowo obliczył wykonanie wydatków niezbędne jest zadekretowanie dokumentu w Grupie dokumentów Wyciąg bankowy oraz wskazanie w oknie dekretu odpowiedniego Rozdziału i Paragrafu

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób można zweryfikować poprawność wykonania na sprawozdaniu jest Zestawienie obrotów-paragrafy. Na zestawieniu prezentowana jest kolumna Wykonanie, która odpowiada kolumnie Wydatki wykonane na sprawozdaniu Rb-28/Rb 28-S. Dla sprawdzenia poprawności wykonania na sprawozdaniu wydruk należy sporządzić wyłącznie dla paragrafów wydatków za dany miesiąc.

Aby wygenerować wydruk należy wejść w Kartotekę Wydruki – Zestawienie obrotów – paragrafy.

Wydruk może być również sporządzony tylko dla wybranego paragrafu, paragrafów wydatków i/lub dochodów, i/lub dochodów wydzielonych, miesiąca lub okresu, dla wybranego dziennika i/lub grup dokumentów, a także dla kilku jednostek lub grup jednostek.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę