Komentarze i Publikacje – Systemy prawa

  Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. W metrykach sy...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Monografie

  Wszystkie monografie zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. Monografie w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z monografiami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości monografii prezentowana je...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Glosy

  Glosy czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę. Glosy prezentowane są w Haśle w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł glosy spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści (jeżeli jest dostęp...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Komentarze praktyczne

  Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Cechą publikacji jest zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych. Komentarze praktyczne prezen...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Wiadomości

  Wiadomości  to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem (zmiany w aktach oraz wymiarem sprawiedliwości). W ich skład wchodzą dokumenty autorskie tworzone przez Redakcję LEX oraz materiały stanowiące przegląd prasy. Wiadomości nie są oceniane pod względem aktualności. Wiadomości prezentowane są w postaci lis...
Więcej

Pozostałe publikacje dostępne w programie

  Wśród innych publikacji dostępnych w Programie dostępne są również: - linie orzecznicze, czyli dokumenty autorskie, których zadaniem jest prezentacja istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego -szkolenia on-line czyli zapis szkoleń przeprowadzonych przez eks...
Więcej

Wzory i narzędzia

  Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki, Normy, Plany kont i Wzory procedur. Listę dokumentów w danym Haśle można filtrować wybierając dane z listy widocznej w lewej części okna. Powyżej znajdują się pokrewne merytorycznie Hasła. Kliknięcie na jedno z nich spowoduje wyświetlenie listy powi...
Więcej

Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi to dostępna w Hasłach baza dokumentów zawierających wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników. Pytania i odpowiedzi oznaczone są ikoną  . Na liście pytań i odpowiedzi dostępnych w Haśle widoczne są: - tytuł pytania, - rodzaj i numer dokumentu, - wskazanie kiedy została udzielona odpowiedź n...
Więcej

Centrum Pomocy Profesjonalisty

Centrum Pomocy Profesjonalisty to profesjonalny serwis informacyjny, dzięki któremu Użytkownicy uzyskają natychmiastową odpowiedź na pytania z zakresu (w zależności od posiadanej wersji): doradztwa podatkowego i rachunkowego, doradztwa kadrowego i HR doradztwa kadrowego doradztwa BHP Centrum Pomocy Profesjonalisty to połączenie:- infolinii czynnej od poniedziałku do...
Więcej

Analizy

  Analizy - oznaczone ikoną  - to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym zagadnieniem, np. "podróże służbowe krajowe", "amortyzacja budynków i lokali" itp. W skład analizy mogą wchodzić: - akty prawne; - komentarze; - monografie; - pytania i odpowiedzi; - orzeczenia; - glosy; - pisma urzędowe; - wzory dokumentów; - normy; ...
Więcej