Dane kontaktowe:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
www.wolterskluwer.pl
NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277
nr rej. BDO: 000110936, KRS: 0000709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Formularz kontaktowy

Infolinia:
801 04 45 45
22 535 88 00

Dział Obsługi Klienta:

e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Pomoc Techniczna:

e-mail: pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl

Dział handlowy:

e-mail: handel@wolterskluwer.pl