Centrum Pomocy Progman Finanse

Witamy w Centrum Pomocy programu Progman Finanse.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które ułatwią Państwu korzystanie z naszej platformy.

Spis Treści

 1. Co zrobić, gdy import sprawozdania Rb-34S w Bestii zakończył się niepowodzeniem?
 2. Zmiana sposobu pobierania danych księgowych do JPK-KR – informacja
 3. Import sprawozdań do Bestii zakończył się błędem - co zrobić?
 4. Zablokowany dokument w Finansach - co zrobić?
 5. Aktualizacja certyfikatu w Finansach/Rozrachunkach
 6. „Zmieniono protokół transmisji. Jednostka nadrzędna w niedługim czasie dokona aktualizacji serwera” – co to właściwie oznacza?
 7. Jak utworzyć wzorzec pozycji dokumentu?
 8. Jak szybko znaleźć informacje w Pytaniach i Odpowiedziach w Centrum Pomocy?
 9. Jak utworzyć nowy dokument na podstawie już istniejącego?
 10. Czy konieczne jest łączenie konta rozrachunkowego z kontrahentem?
 11. Dlaczego program nie zawiera wbudowanego planu kont?
 12. Czy konieczne jest rozbudowywanie numeru konta o podziałkę klasyfikacji budżetowej?
 13. Które konta powinny być oznaczone jako rozrachunkowe?
 14. Poprawianie dokumentu bez wychodzenia kartoteki kont
 15. W jaki sposób przypisać plan do paragrafów, aby zachować jego historię?
 16. Księgowanie planu wydatków budżetowych na koncie 980
 17. Do czego służy pole Opis w oknie dekretu poniżej pola grupa dokumentu?
 18. Dlaczego dokument się nie bilansuje?
 19. Opcja rozliczania należności / zobowiązań w dokumentach
 20. Dlaczego podczas zamknięcia miesiąca stycznia program komunikuje, iż nie został utworzony bilans otwarcia?
 21. Dlaczego podczas zamykania miesiąca program komunikuje, że nie została zachowana chronologia dokumentów?
 22. „Fistaszek” Wydatek w oknie dekretu
 23. Data płatności w dekrecie
 24. Znaczenie kolorów w oknie dokumentów
 25. Prawidłowe naliczanie do sprawozdania Rb-N, Rb-Z
 26. Czy można przypisać kontrahentowi kilka kont rozrachunkowych?
 27. W jaki sposób program oblicza kolumnę „Dochody otrzymane/przekazane” w Rb-27/27s/27ZZ?
 28. Dlaczego w sprawozdaniu RB-28/28S za marzec program pokazuje zobowiązanie wymagalne z tytułu składek ZUS od 13-tki?
 29. Jakie wydruki należy sporządzić na koniec miesiąca?
 30. W jaki sposób zaksięgować zaangażowanie, aby było widoczne w sprawozdaniu?
 31. Dlaczego na wydruku sprawozdań program wyświetla ujemne wartości wykonania?
 32. W jaki sposób zmienić na wydruku datę sporządzenia sprawozdania?
 33. W jaki sposób przygotować odrębne wydruki dla budżetu i pozabudżetu?
 34. W jaki sposób przygotować wydruk w ujęciu syntetycznym i analitycznym?
 35. Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?
 36. Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?
 37. Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?
 38. Dlaczego podczas przygotowania sprawozdania Rb-27/27S oraz 27ZZ pojawia się komunikat „Brak danych do wydruku”, a w rzeczywistości dochody zostały zrealizowane?
 39. W jaki sposób dokonać automatycznej dekretacji zaangażowania?
 40. Jak zalegalizować program?
 41. Jak założyć jednostkę w programie?
 42. Jak dodać kolejnego użytkownika programu?
 43. Jak zdefiniować w systemie zadania budżetowe?
 44. Jak przygotować bilans jednostki budżetowej?
 45. Dlaczego pozycja w dekrecie oznaczona jest na zielono i nie można jej skasować?
 46. Co oznaczają daty w oknie dekretu?
 47. Jak zdefiniować ustawienia homebanking w systemie?
 48. Dlaczego na sprawozdaniu Rb-27S dochody otrzymane są równe 0,00, a w kolumnie dochody wykonane te kwoty widnieją?
 49. Jak dodać konto rozrachunkowe i powiązać je z kontrahentem w trakcie księgowania dokumentu?
 50. Dlaczego dokument się nie bilansuje?
 51. Co należy zrobić, aby Użytkownik mógł edytować dokumenty z zamkniętego okresu?
 52. Co należy zrobić, aby otworzyć zamkniety miesiąc?
 53. Jak usprawnić i przyspieszyć księgowanie dokumentów?
 54. Jak zaimportować konta do centralnej bazy danych?
 55. Jak zaimportować kontrahentów do centralnej bazy danych?
 56. Z czego liczone są zobowiązania w sprawozdaniu Rb-28/Rb-28 S?
 57. Kiedy należy skorzystać z opcji „Przeksięgowanie zaangażowania na 984, 999?
 58. Czy program Finanse może działać poprzez przeglądarkę internetową?
 59. Jak zaimportować paragrafy do centralnej bazy danych?
 60. Czy istnieje w programie opcja kopiowania dokumentów?
 61. Z czego liczone jest wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27/Rb-27 S?
 62. Dlaczego paragrafy są oznaczone na zielono?
 63. Czy trzeba odznaczać „fistaszek” wydatek w trakcie księgowania, gdy pole paragraf jest puste?/a>
 64. Jak wykonać przeksięgowania roczne?
 65. Dlaczego nie można zamknąć miesięcy roku ubiegłego?
 66. W jaki sposób prawidłowo dokonywać rozliczeń?
 67. Zasady przygotowanie sprawozdania Rb-34S
 68. Czy w programie istnieje możliwość przygotowania sprawozdań finansowych zbiorczo z kilku jednostek?
 69. Czy istnieje możliwość przypisania dokumentu do innego dziennika?
 70. W jaki sposób program oblicza dane w Rachunku zysków i strat?
 71. Do czego służy słownik Rodzaje kontrahentów?
 72. Dlaczego na sprawozdaniu Rb-28S/28 zobowiązania powstałe w roku bieżącym są wyższe od kwoty zobowiązania ogółem?
 73. Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku, nie zamykając poprzedniego?
 74. Dlaczego wartość dochodów wykonanych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 jest różna od wartości dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-23 (wiersz 11)?
 75. Co oznaczają skróty Bilan., Niebilan. oraz Zatwier. w oknie dokumentów?
 76. Jak zrobić archiwum bazy danych?
 77. Gdzie stworzyć szablony księgowań?
 78. Jakie są warunki konieczne do wymiany danych w systemach finansowych?
 79. Co program weryfikuje podczas czynności zamykania miesięcy?
 80. Które dane słownikowe są wspólne dla wszystkich jednostek pracujących w systemie Progman Finanse?
 81. Jak sporządzić wspólne wydruki z kilku jednostek?
 82. Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?
 83. Z czego liczone jest wykonanie wydatków w sprawozdaniu Rb-28/Rb-28S?
 84. Jak wystawić potwierdzenie salda?
 85. Z czego liczona jest kolumna 6 Zaangażowanie na sprawozdaniu RB-28/RB-28S?
 86. Co zrobić w przypadku, kiedy zasiłek chorobowy jest większy niż składki ZUS?
 87. Jak zatwierdzić dokument?
 88. W jaki sposób założyć kolejny dziennik dokumentów?
 89. Co zrobić, gdy po przygotowaniu sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat” widnieją kwoty zerowe?
 90. W jaki sposób program oblicza dane w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki?
 91. Jak usunąć napis „pieczęć” z wydruku dokumentów sprzedaży?
 92. Jak przygotować bazę danych do analizy? (baza danych system desktop)
 93. Jak odtworzyć bazę danych? (baza danych system desktop)
 94. Informacje Techniczne

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę