Czy można przypisać kontrahentowi kilka kont rozrachunkowych?

28 października 2020

W programie Finanse istnieje możliwość przypisania kontrahentowi kilku kont rozrachunkowych. Ma to miejsce szczególnie w jednostkach, które obsługują kilka rozdziałów budżetowych. W celu poprawnego naliczania należności / zobowiązań w sprawozdaniach budżetowych, konta zespołu drugiego należy poszerzyć o klasyfikację budżetową. Jeżeli faktura od kontrahenta dotyczy więcej niż jednego rozdziału budżetowego, wówczas należy takiemu kontrahentowi przypisać kilka kont rozrachunkowych z odpowiednią podziałką klasyfikacji.

Konto rozrachunkowe do kontrahenta można przypisać na dwa sposoby:

1) Z poziomu Kartoteki Kontrahenci

1. Będąc w Kartotece Konta, za pomocą przycisku funkcyjnego Nowy, który znajduje się po prawej stronie okna programu należy dodać nowe konto z analityką odpowiadającą kodowi kontrahenta. 

2. Następnie należy przejść do Kartoteki Kontrahenci, ustawić się na kontrahencie, któremu Użytkownik chce przypisać dodane konto, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Przypisz konto.

3. Pojawi się okno wyboru konta, należy wybrać podświetlone konto przyciskiem Wybierz

4. Rezultat przypisania konta można sprawdzić z poziomu Kartoteki Konta, należy pamiętać, aby uzupełnić nr o odpowiednią klasyfikację budżetową.

2) Z poziomu Kartoteki Konta

1. Będąc w Kartotece Konta za pomocą przycisku funkcyjnego Nowy, który znajduje się po prawej stronie okna programu należy dodać nowe konto (1), następnie kliknąć w przycisk Wybierz (2) znajdujący się obok pola Kontrahent.Pojawi się okno wyboru kontrahenta, należy wyszukać kontrahenta, któremu Użytkownik chce przypisać konto i kliknąć w przycisk Wybierz (3).

2. Pole Kontrahent zostanie automatycznie uzupełnione, klikając 2 razy lewym przyciskiem myszy w pole z Nazwą konta, program automatycznie przypisze taką nazwę jak nazwa Kontrahenta, następnie należy uzupełnić Grupę konta i zatwierdzić dodanie konta przyciskiem funkcyjnym Zatwierdź, który mieści się po prawej stronie okna programu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę