FAQ– ProgMedica

  Problemy techniczne   1. Jakie są wymagania techniczne systemu?   Do poprawnego działania systemu wymagana jest przeglądarka wspierająca HTML 5, CSS3 oraz włączona obsługa JavaScript. Wspierane wersje przeglądarek są następujące: - Internet Microsoft Internet Explorer 11, - Microsoft Edge >= 37, - Mozilla Firefox >= 46, - Google Chrome >= 50....
Więcej

Zarządzanie ryzykiem – audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny i zadania audytora Zgodnie z definicją audyt wewnętrzny jest „działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie (...) kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze” (def. art. 272 ust. 1 u.f.p.). W praktyce to narzędzie monitorowania i oceny kontroli zarz...
Więcej

Przydatne treści

Komentarze praktyczne do kontroli zarządczej Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - obowiązki kierowników jednostek Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Powodem jej wprowadzenia był brak bezpośre...
Więcej

Jakie są funkcje systemu ProgMedica?

Zapoznaj się z podstawowymi funkcjami systemu ProgMedica   Badanie zgodności - badania zgodności przeprowadzane są w oparciu o listy pytań kontrolnych Listy pytań kontrolnych - zbiór list pytań kontrolnych służących do przeprowadzania testów zgodności tworzonych przez ekspertów z zakresu prawa ochrony zdrowia. Pytania kontrolne - wygląd przykładowego bad...
Więcej

Proces wdrożenia LEX Kontrola Zarządcza

Wdrożenie oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza to proces, który składa się z 5 podstawowych etapów, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki jednostki samorządu terytorialnego. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie Cię przez każdy z nich. Pobierz PDF i poznaj etapy wdrożenia w praktyce Warunki korzystania z oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza Kroki poprzedzające wd...
Więcej

Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej

Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w systemie LEX Kontrola Zarządcza     Wybór raportu Masz do dyspozycji raporty, które ułatwią Ci udokumentowanie dochowania należytej staranności, np. w procesie zarządzania ryzykiem. Ustalenie zakresu potrzebnych informacji Wybierasz dane i tworzysz raporty z danego obszaru, dzięki który...
Więcej

Proces zarządzania ryzykiem

Rejestr ryzyka i  zarządzanie ryzykiem w LEX Kontrola Zarządcza Identyfikacja i całościowa ocena ryzyk W jednym systemie realizujesz zarządzanie ryzykiem – od jego identyfikacji, zgłoszenia, analizy oraz do określenia działań naprawczych i powtórnej oceny. Realizacja zadań zgodnie z przyjętymi mechanizmami kontrolnymi Monitorujesz ryzyka związane z realiz...
Więcej

Samoocena i komunikacja

Samoocena kontroli zarządczej w oprogramowaniu LEX Kontrola Zarządcza Przygotowanie badania ankietowego Przeprowadzisz badania ankietowe wewnętrzne, tj. samooceny kontroli zarządczej oraz zewnętrzne (satysfakcji świadczonych usług publicznych), uzyskując automatyczne podsumowanie nawet kilkuset ankiet. Wysłanie ankiety do wszystkich pracowników Łatwo dostosujesz...
Więcej

Do czego służy system LEX Kontrola Zarządcza

W dobie wielu zmian prawnych, gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej świadomości mieszkańców kwestia kontroli zarządczej nabiera specjalnego znaczenia. I choć sami samorządowcy przyznają, że właściwa kontrola zarządcza ułatwia realizację zadań oraz redukuje ryzyka, zagadnienie to wciąż bywa sprowadzane do niepotrzebnych procedur czy wręcz biurokratyzacji. Czy na pewno...
Więcej

Tworzenie planu działalności w ramach kontroli zarządczej

Przygotowanie planu działalności w programie LEX Kontrola Zarządcza Określenie celów strategicznych i operacyjnych oraz mierników Przygotujesz plan działalności na dany rok kalendarzowy dla swojej jednostki, zawierający cele strategiczne i operacyjne, wraz z zadaniami oraz wygenerujesz sprawozdanie z jego wykonania. Ustalenie osób odpowiedzialnych i przyd...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.