FAQ LBD

19 grudnia 2023

LEX Baza Dokumentów – FAQ

Kliknij na jedno z poniższych pytań aby przejść do odpowiedzi

 1. Jakie są wymagania techniczne systemu Lex Baza Dokumentów?
 2. Czy system Lex Baza Dokumentów wykorzystuje komunikację szyfrowaną?
 3. Czy możliwe jest ustawienie polityki haseł w Lex Baza Dokumentów?
 4. Co zrobić w przypadku gdy użytkownik zapomni hasła?
 5. Jakie są rodzaje uprawnień w Lex Baza Dokumentów?
 6. Gdzie w systemie znajduje się instrukcja Lex Baza Dokumentów?
 7. Co zrobić w przypadku zablokowanego konta?
 8. Jak dodać użytkownika?
 9. Jak zmienić dane użytkownika np. niepoprawnie dodany adres e-mailowy?
 10. Jak przypisać użytkownika do roli??
 11. Użytkownik zapomniał loginu
 12. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień mailowych
 13. Jak sprawdzić kto i kiedy edytował konkretny dokument?
 14. Jakie są rodzaje relacji w Lex Baza Dokumentów?
 15. Co należy zrobić, by móc tworzyć relacje między dokumentami wewnętrznymi a aktami w LEX?
 16. Jak zaimportować elementy list słownikowych do Słowników?
 17. Czy można wprowadzić i zapisać dokument, jeśli nie ma odpowiedniego hasła, do którego można byłoby podpiąć ten dokument?
 18. Czy można ustalać przy wybranych dokumentach do kogo bądź jakich grup odbiorców mają trafiać powiadomienia?
 19. Czy można ustalać przy wybranych dokumentach kto bądź jakie grupy odbiorców mają mieć uprawnienia
 20. W jaki sposób Użytkownik dowiaduje się o aktualności dokumentów w Lex Baza Dokumentów?
 21. Czy można w Lex Baza Dokumentów przejrzeć załączniki z treścią dokumentu, nie mając zainstalowanego Office na komputerze?
 22. Czy Lex Baza Dokumentów jest przystosowane dla osób niedowidzących?
 23. Czy Lex Baza Dokumentów jest dostępna w wersji anglojęzycznej?
 24. Czy w Lex Baza Dokumentów jest Centralny Rejestr Umów (CRU)?

 

 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania techniczne systemu Lex Baza Dokumentów

 

Do poprawnego działania systemów po stronie użytkownika końcowego wymagana jest przeglądarka wspierająca HTML5, CSS3 oraz włączona obsługa JavaScript. Wspierane są aktualne (wspierane przez producenta) wersje przeglądarek:

» Microsoft Edge,
» Mozilla Firefox,
» Google Chrome.
Zalecane jest regularne aktualizowanie przeglądarek do najnowszych wersji.


 

Czy system Lex Baza Dokumentów wykorzystuje komunikację szyfrowaną?

 

Tak, system korzysta z protokołu https (TLS) z wykorzystaniem 256-bitowych kluczy.


 

Czy możliwe jest ustawienie polityki haseł w Lex Baza Dokumentów?

 

Hasła są ustawione odgórnie, min 8 znaków, duża i mała litera do tego cyfra lub znak specjalny. Istnieje możliwość dostosowania polityki haseł do wymogów danej organizacji podczas wdrożenia.


 

Co zrobić w przypadku gdy użytkownik zapomni hasła?

 

Należy skontaktować się z administratorem biznesowym w swojej organizacji. Administrator biznesowy może nadawać i zmieniać hasła użytkownikom.


 

Jakie są rodzaje uprawnień w Lex Baza Dokumentów?

 

Dostęp do programu uzależniony jest od nadanych przez administratora biznesowego uprawnień (podgląd, dodawanie, edytowanie, usuwanie), a także od pełnienia ról w systemie (administrator biznesowy, redaktor zaawansowany, redaktor, użytkownicy).

 • Administratorzy biznesowi – zarządzają uprawnieniami użytkowników oraz monitorują ich pracę;
 • Redaktorzy zaawansowani – sprawdzają i publikują dokumenty robocze, przeglądają, edytują i usuwają akty własne, modyfikują skorowidz haseł, zmieniają ustawienia aplikacji dotyczące bazy dokumentów;
 • Redaktorzy – sprawdzają i publikują dokumenty robocze, przeglądają, edytują i usuwają akty własne;
 • Autorzy – dodają i modyfikują wersje robocze dokumentów.


 

Gdzie w systemie znajduje się instrukcja Lex Baza Dokumentów?

 

Instrukcję obsługi systemu znajdziemy w 2 miejscach:

 • na stronie internetowej pod adresem:

https://pomoc.wolterskluwer.pl/lex-baza-dokumentow/

 • oraz w systemie:

Po zalogowaniu się do systemu, w prawym górnym rogu po rozwinięciu menu znajdującego się przy imieniu i nazwisku użytkownika znajduje się zakładka „Pomoc”. Po jej kliknięciu otworzy się instrukcja systemu.

 


Co zrobić w przypadku zablokowanego konta?

 

Jeżeli blokada nastąpiła w wyniku kilkukrotnego podania nieprawidłowego hasła należy poczekać około 15 min lub zgłosić się do Administratora biznesowego, który ma możliwość zdjęcia blokady.


 

Jak dodać użytkownika?

 

Użytkowników mogą dodawać wyłącznie użytkownicy posiadający rolę Administratora biznesowego. W zakładce Użytkownicy, klikamy Dodaj, następnie uzupełniamy pola wymagane z gwiazdką.

Importowanie listy użytkowników

Można zaimportować listę użytkowników oraz edytować profil konkretnego użytkownika a także nadawać uprawnienia.
Import listy użytkowników:

 

 1. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Administracja a następnie kliknąć na przycisk Użytkownicy.
 2. Przechodzimy do menu importu i klikamy na przycisk Zaimportuj.
 3. Możliwe jest wygenerowanie pustego szablonu importu, do którego można wprowadzić dane użytkowników systemu. W tym celu wybieramy przycisk export znajdujący się obok opcji Wyeksportuj pusty szablon importu.
 4. Pliki uzupełnione w dane użytkowników można zaimportować poprzez wskazanie odpowiedniego pliku na dysku komputera. W tym celu wybieramy przycisk Wybierz plik w menu importu.

 

 

Import listy użytkowników:

Można zaimportować listę użytkowników oraz edytować profil konkretnego użytkownika a także nadawać uprawnienia.

 1. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Administracja a następnie kliknąć na przycisk Użytkownicy.
 2. Przechodzimy do menu importu i klikamy na przycisk Zaimportuj.
 3. Możliwe jest wygenerowanie pustego szablonu importu, do którego można wprowadzić dane użytkowników systemu. W tym celu wybieramy przycisk exportznajdujący się obok opcji Wyeksportuj pusty szablon importu.
 4. Pliki uzupełnione w dane użytkowników można zaimportować poprzez wskazanie odpowiedniego pliku na dysku komputera. W tym celu wybieramy przycisk Wybierz plikw menu importu.

 

 

 


Jak zmienić dane użytkownika np. niepoprawnie dodany adres e-mailowy?

 

Dane użytkowników mogą zmieniać wyłącznie użytkownicy posiadający rolę Administratora biznesowego. W zakładce Administracja → Użytkownicy należy odnaleźć konto użytkownika zawierające dane do zmiany, zaznaczyć kwadracik i Edytuj.

 


Jak przypisać użytkownika do roli?

 

Aby dodać użytkownika do roli należy przejść do zakładki Administracja → Role → wybieramy rolę do której chcemy przypisać użytkowników → klikamy Użytkownicy → zaznaczamy użytkownika/ów których chcemy dodać do roli → klikamy Przypisz.

 

 


 

Użytkownik zapomniał loginu

 

Loginem użytkownika jest podany podczas rejestracji adres e-mail.

Sprawdzenie adresu mailowego jest możliwe jedynie przez użytkownika z uprawnieniami administratora w panelu Administratora – przycisk Użytkownicy.


 

Użytkownik nie otrzymuje powiadomień mailowych

 

Nieotrzymywanie powiadomień mailowych może występować w opisanych poniżej przypadkach:

 • Użytkownik nie jest przypisany do Listy powiadomień dla danego Miejsca publikacji/Hasła/dokumentu z Listy dokumentów.
 • Użytkownik nie jest przypisany do roli przypisanej do Listy powiadomień dla danego Miejsca publikacji/Hasła/dokumentu z Listy dokumentów;

 


Jak sprawdzić kto i kiedy edytował konkretny dokument?

 

Każdy Użytkownik w metryce dokumentu ma informację o dacie ostatniej modyfikacji dokumentu i przez kogo został zmodyfikowany dokument.

Redaktorzy i redaktorzy zaawansowani mogą sprawdzić pełną historię zmian na dokumencie przez kogo został i kiedy zmodyfikowany dokument oraz jakie zostały zmienione informacje bądź pliki w dokumencie.

 


Jakie są rodzaje relacji w Lex Baza Dokumentów?

 

Wyróżniamy 2 typy relacji. Relacje wewnętrzne między dokumentami wprowadzonymi do Lex Baza Dokumentów oraz relacje między dokumentami wprowadzonymi do Lex Baza Dokumentów a aktami prawnymi w SIP LEX. W ramach tych typów wyróżniamy 5 rodzajów relacji przy czym należy zwrócić uwagę, że nie każdy z wymienonych poniżej rodzajów relacji będzie miał zastosowanie do łączenia się z aktami prawnymi dostępnymi w SIP LEX.

 • Interpretuje – stosuje się, gdy dokument A (interpretujący) wyjaśnia lub precyzuje dokument B (interpretowany przez A);
 • Uchyla – stosuje się, gdy z mocy dokumentu A (uchylającego) traci moc dokument B (uchylony przez A);
 • Ujednolica – stosuje się, gdy dokument A (ujednolicający) jest tekstem ujednolicającym dokument B i jego zmiany zawarte w innych dokumentach (B staje się ujednolicony przez A), np. w przypadku potrzeby połączenia wielokrotnie zmienianych wersji aktu własnego B w jeden spójny dokument B;
 • Wprowadza – stosuje się, gdy dokument A (wprowadzający) wprowadza w życie dokument B (wprowadzony przez A);
 • Wykonuje – stosuje się, gdy dokument A (wykonujący) realizuje dyspozycje zawarte w dokumencie B (wykonywanym przez A);
 • Zastępuje – stosuje się, gdy dokument A (zastępujący) zastępuje dokument B (zastąpiony przez A), stanowiąc jego kontynuacje;
 • Zmienia – stosuje się, gdy z mocy dokumentu A (zmieniającego) wynika zmiana dokumentu B (zmienionego przez A).

 


Co należy zrobić, by móc tworzyć relacje między dokumentami wewnętrznymi a aktami w LEX?

 

Warunkiem do wykonania poniższych kroków jest posiadanie licencji do SIP LEX-a oraz LBD.

Kroki do wykonania:

 • po prawej stronie ekranu przy nazwie swojego Loginu ➝ klikamy w ikonę koła zębatego;

 

 • następnie wybieramy Ustawienia;

 

 • w nowym widoku wprowadzamy nasz Login do serwisu logowania Wolters Kluwer oraz Hasło do serwisu logowania Wolters Kluwer.

 

 


Jak zaimportować elementy list słownikowych do Słowników?

 

W pierwszej kolejności tworzymy „pusty” słownik. Aby to zrobić przechodzimy AdministracjaSłownikiDodaj → w nowym widoku podajemy nazwę słownika i klikamy Zapisz.

Jak przygotować arkusz importu?

Arkusz importu stanowi pusty plik Excela (w formacie xlsx). Dane, które mają zasilić słownik wprowadzamy uzupełniając kolejne komórki w kolumnie A.

Następnie wybieramy z listy utworzony słownik → w nowym widoku w polu Import klikamy Przeglądaj → w eksploratorze wskazujemy plik Excela, w którym znajdują się dane do importu → klikamy Otwórz, dane pojawią się w podglądzie słownika → na koniec klikamy Zapisz.

 

 

Następnie wybieramy z listy utworzony słownik → w nowym widoku w polu Import klikamy Przeglądaj → w eksploratorze wskazujemy plik Excela, w którym znajdują się dane do importu → klikamy Otwórz, dane pojawią się w podglądzie słownika → na koniec klikamy Zapisz.

 


Czy można wprowadzić i zapisać dokument, jeśli nie ma odpowiedniego Hasła, do którego można byłoby podpiąć ten dokument?

 

Tak, możliwe jest dodanie dokumentu bez wskazania hasła. Jeżeli w późniejszym czasie chcemy dodać taki dokument do hasła należy wykonać poniższe kroki.

Przechodzimy do Dokumenty → na dole listy haseł wybieramy Nieprzypisane i otwieramy podgląd dokumentów znajdujących się pod tą kategorią → z listy wybieramy dokument do przypisania i klikamy Edytuj → w zakładce Hasła wskazujemy hasło, do którego ma być przypisany dokument → wracamy do zakładki Ogólne i klikamy Zapisz.

 


Czy można ustalać przy wybranych dokumentach do kogo bądź jakich grup odbiorców mają trafiać powiadomienia?

 

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora może dla wybranego rodzaju dokumentu określić czy będzie możliwość ustalania do kogo bądź jakich grup odbiorców mają trafiać Powiadomienia.

 

 

Jeżeli powyższa opcja została włączona dla rodzaju dokumentu, z którym pracujemy możemy skonfigurować powiadomienia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przechodzimy do wybranego dokumentu → klikamy zakładkę Powiadomienia → wyszukujemy użytkowników/grupy które mają otrzymywać powiadomienia i przeciągamy je do obszaru po lewej stronie → po przeniesieniu wybranych użytkowników/grup klikamy Zapisz powiadomienia.

 

 


Czy można ustalać przy wybranych dokumentach kto bądź jakie grupy odbiorców mają mieć uprawnienia?

 

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora może dla wybranego rodzaju dokumentu określić czy będzie możliwość ustalania przy wybranych dokumentach uprawnień dla wybranych użytkowników lub grup.

 

 

Jeżeli powyższa opcja została włączona dla rodzaju dokumentu, z którym pracujemy możemy skonfigurować uprawnienia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przechodzimy do wybranego dokumentu → klikamy zakładkę Uprawnienia → wyszukujemy użytkowników/grupy które mają mieć nadane określone uprawnienia do dokumentu i przeciągamy je do obszaru po lewej stronie → wybieramy jedno lub wiele uprawnień (odczyt/edycaj/usuwanie) → po przeniesieniu wybranych użytkowników/grup klikamy Zapisz uprawnienia.

 

 


W jaki sposób Użytkownik dowiaduje się o aktualności dokumentów w Lex Baza Dokumentów?

 

 •  Użytkownik może ustawić automatycznie powiadomienia o zmianach we wskazanych przez niego dokumentach – „system wczesnego ostrzegania przed zmianami w prawie”

 

 •  Użytkownik dowie się, jaki status ma dokument w bazie: obowiązujący, archiwalny czy oczekujący w metryce dokumentu:

 

 • Użytkownik może wyświetlić obowiązujące dokumenty na określony stan prawny:


Czy można w Lex Baza Dokumentów przejrzeć załączniki z treścią dokumentu, nie mając zainstalowanego Office na komputerze?

 

Jeżeli załącznik jest w jednym z formatów .doc, .docx, .odt, .png, .pdf, .bmp, .jpg to jest możliwe podejrzenie jego treści z poziomu systemu LEX Baza Dokumentów.

 


Czy Lex Baza Dokumentów jest przystosowane dla osób niedowidzących?

 

Tak, można przełączyć na wersję dla osób niedowidzących oraz ustawić odpowiednią wielkość czcionki.

 Czy Lex Baza Dokumentów jest w wersji anglojęzycznej?

 

Interfejs w języku angielskim jest dostępny za dopłatą. Jeżeli wykupiliśmy tą opcję uruchamiamy ją klikając na menu rozwijane widoczne na górnym pasku narzędziowym.

 


Czy w Lex Baza Dokumentów jest Centralny Rejestr Umów (CRU)?

 

Tak, w LEX Baza Dokumentów jest możliwe prowadzenie rejestru umów, konieczne jest jednak wcześniejsze skonfigurowanie przez organizację miejsc publikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi. W przypadku trudności w powyższych przygotowaniach zapraszamy do kontaktu.

 


Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę