Zmiana sposobu pobierania danych księgowych do JPK-KR – informacja

2 marca 2023

W wersji 11.8.4 systemu Progman Finanse Premium została wprowadzona modyfikacja polegająca na zmianie sposobu pobierania danych księgowych do JPK_KR.
Zmiana polegała na uwzględnianiu tylko tych dokumentów, które są mają status Zatwierdzony.

JPK_KR musi być odzwierciedleniem zapisów księgowych, a zapisy księgowe zgodnie z art.23 ustawy o rachunkowości: „Art. 23. 1. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.”

Aby spełnić wymogi powyższego artykułu musieliśmy przeprojektować metodę generowania JPK_KR.
Jednolity plik kontrolny powinien także zawierać informacje umożliwiające porównanie danych z danymi wynikającymi z wygenerowanych bezpośrednio z programu dzienników oraz zestawień obrotów i sald. W szczególności chodzi o porównywalność generowanego JPK_KR w zakresie chronologii zapisów, która powinna być tożsama z dziennikiem dokumentów, a prezentowane salda powinny być zgodne z zestawieniem obrotów i sald.

Ponadto został zmodyfikowany wydruk dziennika dokumentów, który został wzbogacony o mechanizm numerowania dokumentów w dzienniku dla nagłówka dokumentu.
Zgodnie broszurą informacyjną dot. struktury JPK_KR (strona 16.): „
Dziennik w postaci elektronicznej, która odpowiada strukturze logicznej, zawiera sumaryczne wartości zapisów operacji na wszystkich kontach księgowych, ujętych w sposób chronologiczny za okres, którego dotyczy JPK. Dziennik, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 powinien spełniać wymogi art. 14 UoR, art. 15 ust.1, 18 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1, 4 i 5 UoR. Zgodnie z art. 14 ust.1 UoR w dzienniku następuje chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku powinny być – w myśl art. 14 ust. 2 UoR – kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika (art. 14 ust. 4 UoR), tzw. ślad rewizyjny. Zapisy w dzienniku dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany”.

Powyższe zmiany są zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę