Aktualizacja Finansów 12.1.5 – 28 czerwca!

Przed nami kolejna aktualizacja Finansów 12.1.5. Oto lista zmian: Zaktualizowano sprawozdanie Rb-28 Programy (przygotowanie, wydruk, eksport do Trezora), Wprowadzono poprawki w mechanizmie rozliczania dokumentów, Poprawiono mechanizm walidacji kwot i dat w umowach i korekcie wniosków o zaangażowanie, Poprawiono sposób przygotowywania sprawozdania Rb-34S, Zoptymalizowano spos...
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT 3.7.2 – 13 czerwca.

13 czerwca zostanie udostępniona aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT, w której zostały wprowadzone poprawki techniczne zwiększające bezpieczeństwo aplikacji. Szczegółowe opisy wszystkich zmian dostępne będą wraz z aktualizacjami do pobrania na stronie: Aktualizacje PROGMAN.
Więcej

Aktualizacja Rozrachunków 10.9.2 już 6 czerwca

W nadchodzącej wersji zostaną wprowadzone następujące zmiany: poprawiono wydruk Należności/Zobowiązań wymagalnych, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w mechanizmie wysyłki faktur drogą mailową. Szczegółowy opis wszystkich zmian wraz z aktualizacjami dostępny będzie do pobrania na stronie: Aktualizacje PROGMAN.
Więcej

Planowane zmiany w ramowych planach nauczania od 1 września 2024r., a projekt arkusza organizacji na rok szk. 2024/2025

10 kwietnia Ministerstwo Edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383956). Obecnie trwają konsultacje publiczne tego projektu. Projekt zakłada m.in.: rezygnację z nauczania przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych w klasach I, a w latach...
Więcej

Aktualizacja Finansów 12.1.1 już wkrótce!

Pragniemy poinformować, że do 15 kwietnia zostanie opublikowana nowa wersja systemu Progman Finanse 12.1.1. W wersji tej: wyeliminowano błąd pojawiający się w zakładce paragrafów, naprawiono błąd eksportu do Sigmy, poprawiono mechanizm rozliczania dokumentów, wprowadzono poprawki importu raportów kasowych z programu Kasa. Szczegółowy opis wszystkich zmian wraz z aktu...
Więcej

Aktualizacja! Najnowsze wersje programów Kadry, Płace oraz Zlecone gotowe do pobrania.

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały najnowsze wersje programów Kadry, Płace oraz Zlecone oznaczone kolejno numerami 12.9.0, 13.2.0 oraz 12.1.0. W najnowszych aktualizacjach dokonano m.in. modyfikacji wykazywania ekwiwalentu za urlop na świadectwie pracy, dodano nowy wydruk - Podstawy (składniki dopełnione) oraz zmodyfikowano naliczanie podstaw do chorobowego w przypadku Zwolnienia od pra...
Więcej

Aktualizacja! Progman Kadry – Tabela uposażenia PSP – już dostępna!

W dniu dzisiejszym opublikowana została najnowsza wersja programu Kadry oznaczona numerem 12.8.5 zawierająca zaktualizowaną Tabelę uposażenia PSP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Aktualizacje oraz Opis zmian zostały udostępnione na ...
Więcej

Rejestr Zdarzeń w programie Finanse 12.1.0

Pragniemy poinformować, że w programie Finanse od wersji 12.1.0 będą mieli Państwo możliwość sprawdzenia rejestru zdarzeń. Rejestr ten będzie dostępny z poziomu Narzędzia>> Rejestr Zdarzeń i będzie zawierał spis czynności wykonywanych przez Użytkowników w programach Finanse oraz Rozrachunki.     W oknie rejestru zdarzeń będzie możliwość ustawi...
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT 3.7.1 już 12 marca!

W tej wersji poprawiono błędy występujące podczas aktualizacji bazy danych firebird.   Szczegółowe opisy wszystkich zmian dostępne będą wraz z aktualizacjami do pobrania na stronie: Aktualizacje PROGMAN.
Więcej

Aktualizacja Stołówki/Magazynu 7.0.3 już 13 marca!

Przed nami kolejna aktualizacja Stołówki/Magazynu 7.0.3. W tej wersji: poprawiono nieprawidłowości występujące w inwentaryzacji, poprawiono generowanie wydruku "Rozliczenie zleceń wydania", wyeliminowano nieprawidłowości w raporcie dziennym związane z brakiem polskich znaków, poprawiono mechanizm dodawania towarów przy użyciu kolektora. Szczegółowe opisy wszystkich ...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę