Planowane zmiany w ramowych planach nauczania od 1 września 2024r., a projekt arkusza organizacji na rok szk. 2024/2025

17 kwietnia 2024

10 kwietnia Ministerstwo Edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383956). Obecnie trwają konsultacje publiczne tego projektu. Projekt zakłada m.in.:

  • rezygnację z nauczania przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych w klasach I, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia przedmiotu

UWAGA: Historia i teraźniejszość będzie nauczana do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących oraz klas II lub III technikum, którzy już rozpoczęli naukę.

  • zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I,
  • naukę pierwszej pomocy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • skrócenie z 2 lat do 1 roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej,
  • zastąpienie kwalifikacji rynkowej – kwalifikacjami wolnorynkowymi lub sektorowi w związku z wprowadzeniem branżowego centrum umiejętności.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji, rozporządzenie w finalnym kształcenie ma zostać podpisane w czerwcu i wejdzie w życie 1 września 2024r.

 

Czy/w jaki sposób przygotować projekt arkusza organizacyjnego na rok. szk. 2024/2025 w oparciu o ww projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania?

To często zadawane pytanie przez dyrektorów placówek zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie do 21 kwietnia mają czas na przekazanie arkusza organizacji do zatwierdzenia organowi prowadzącemu po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe.

Jako dostawca systemu iArkusz pragniemy poinformować, iż nie wprowadzimy do systemu ramowych planów nauczania, które zostały przedstawione w projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 10 kwietnia. Projekt rozporządzenia nie ma mocy stanowiącej. Nowe ramowe plany nauczania zostaną wprowadzone do programu po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

W przypadku, gdy dyrektor zdecyduje się na opracowanie projektu arkusza organizacji w oparciu o projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania może skorzystać z proponowanego niżej rozwiązania:

  1. Usunięcie z Przydziałów klasowych godzin z przedmiotu Historia i teraźniejszość zaplanowanych w szkolnym planie nauczania na podstawie wybranej ramówki.
  2. Weryfikacja Przydziałów nauczycielskich.
  3. Wypełnienie Godzin ponadwymiarowych.

Wówczas w Tabeli głównej nie będą widniały godziny na Historię i teraźniejszość dla oddziałów i nauczycieli. Na innych dokumentach dyrektor może nanieść ręcznie uwagę/notatkę  – na jakiej podstawie została zaplanowana organizacja.

Stosując to rozwiązanie Organ Prowadzący w ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza musiałby zaznaczyć wyjątek przy warunku Zgodność SPN (Szkolnego planu nauczania) z ramowym planem nauczania dla odpowiednich placówek, ponieważ placówki będą miały w Kontroli zgodności błąd, który uniemożliwi przesłanie arkusza do ZAO.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na infolinii (https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/progman/infolinia) lub mailowy: iarkusz@progman.pl .

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę