Jak założyć jednostkę w programie ?

30 października 2020

W programie należy utworzyć przynajmniej jedną jednostkę, czyli uzupełnić dane podmiotu, dla którego będą prowadzone księgi rachunkowe.

W przypadku zespołów obsługi oświaty, prowadzących księgowość szkół i przedszkoli działających na danym obszarze, utworzenie odrębnych jednostek jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadają one osobne rachunki bankowe.

Jednostkę można założyć z poziomu menu górnego: Nawigacja – Jednostki lub z poziomu Kartoteki Jednostki.

Następnie należy wybrać przycisk Nowy znajdujący się po prawej stronie okna programu. Wówczas u dołu okna programu pola w zakładce Informacja o jednostce stają się aktywne do uzupełnienia. Pola Nazwa skrócona , Pełna nazwa, Miejscowość są polami obligatoryjnymi. Pole:

  • Pełna nazwa – dokładna nazwa obsługiwanej jednostki, będzie ona widoczna na wszelkich wydrukach (chyba, że w górnym menu Ustawienia – Parametry – Dodatkowe określono, że na zestawieniach ma być drukowana nazwa właściciela licencji). Jeśli jednostka zamierza korzystać z wymiany danych z systemem Besti@ lub Trezor, należy podać identyczną nazwę jak zdefiniowano w tych systemach (zaleca się jej skopiowanie i wklejenie w tym polu,
  • Typ jednostki – jednostka budżetowa, Zakład budżetowy, Organ, Instytucja kultury. Jest to szczególnie ważne dla samorządowych zakładów budżetowych, które dopiero po zaznaczeniu opcji Zakład budżetowy będą miały możliwość drukowania sprawozdania Rb30S.
  • Grupa – oznacza grupę, do której należy jednostka według układu podmiotowego, określonego w Rozporządzeniu w sprawie sprawozdań (…) w zakresie operacji finansowych. Właściwy wybór grupy gwarantuje poprawne sporządzenie sprawozdania Rb-N, Rb-Z Rb-ZN.

Wprowadzone dane jednostki należy zapisać przyciskiem Zatwierdź.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę