Jak zdefiniować w systemie zadania budżetowe ?

30 października 2020

Jeżeli jednostka przygotowuje odrębne sprawozdania budżetowe dla realizowanych zadań, należy przed przystąpieniem do tworzenia planu kont i paragrafów zdefiniować w programie poszczególne zadania. W programie mogą występować m.in.następujące kategorie zadań:

GWB – zadania własne gminy,

PSB – zadania własne powiatu,

GRB – zadania własne Rady Dzielnic,

GZB – zadania zlecone gminy,

PLB – zadania zlecone powiatu.

Każdy Użytkownik może wprowadzić własne oznaczenia zadań, w tym celu należy wejść w opcję Kartoteki >> Kategorie zadań. Należy wprowadzić tylko te zadania, które dotyczą danej jednostki. Wprowadzenie kategorii zadania wiąże się z koniecznością przypisania oznaczenia cyfrowego do poszczególnych zadań. W tym celu należy wybrać opcję Kartoteki >> Zadania. Oznaczenie cyfrowe jest dowolne i zależy od indywidualnych uwarunkowań. Oznaczenie zadania będzie miało odzwierciedlenie na drugim miejscu na koncie oraz czwartym znaku na paragrafie np.400-01-801-80104-4010-01, 801-80104-4010-01. Zdefiniowanie zadań umożliwi przygotowanie odrębnych sprawozdań budżetowych dla poszczególnych zadań jednostki.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę