Odebranie i odtworzenie danych przez Użytkownika

Odebranie naprawionego archiwum

Gdy usługa zostanie wykonana, Konsultant odpowie na zgłoszenie – Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany w formularzu adres. W wiadomości zostanie umieszczony link, za pomocą którego będzie możliwe pobranie naprawionego pliku bazy.

 

Plik ten należy pobrać i zapisać np. na Pulpicie.

UWAGA: Naprawione bazy danych są przechowywane na serwerze przez okres 30dni. Po tym czasie pliki są automatycznie kasowane

Rozpakowanie hasłem

W celu rozpakowania danych w pierwszej kolejności należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pobranym pliku i z menu wybrać 7-Zip, a następnie Wypakuj tutaj.

2. Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić hasło jakim zostało zabezpieczone archiwum. Hasło powinno być takie same jak zostało ustalone pierwotnie, w momencie przekazywania bazy Konsultantowi.

Docelowy plik bazy utworzy się w tej samej lokalizacji co skompresowany plik.

Odtworzenie archiwum

Odtworzenia bazy można wykonać za pomocą dwóch procedur. Konsultant odsyłając bazę wskaże wariant dedykowany dla konkretnego przypadku.

Odtworzenie danych spowoduje jednoczesne odtworzenie danych w pozostałych Programach pracujących na tej samej bazie!!!

Odtworzenie archiwum – procedura 1

Konsultant odsyła plik bazy głównej, np. finanse.gdb, kadry.gdb, który należy umieścić w lokalizacji, gdzie dotychczas znajdowała się baza. Domyślna lokalizacja pliku bazy danych została opisana w rozdziale „Przygotowanie danych”. Po podmianie pliku należy w tradycyjny sposób uruchomić Program.

Odtworzenie archiwum – procedura 2

Konsultant odsyła plik archiwum z rozszerzeniem *.fin, *.kib, lub *.arc, który należy odtworzyć wybierając w Programie z głównego menu Narzędzia >> Archiwizacja danych. Następnie w części Odtwarzaj z pliku należy wskazać wypakowany plik oraz wybrać przycisk Odtwarzaj.