Czy konieczne jest łączenie konta rozrachunkowego z kontrahentem?

28 października 2020

Przypisanie konta rozrachunkowego do kontrahenta umożliwia łatwe przeglądanie zapisów księgowych powiązanych z danym dostawcą lub odbiorcą. W celu przypisania konta do kontrahenta należy wejść do kartoteki kont i w zakładce Podstawowe dane przy danym koncie przy użyciu przycisku Wybierz należy przyporządkować kontrahenta do jego konta. Powiązanie kontrahenta z kontem umożliwia przygotowanie i wydrukowanie mu na wybrany dzień potwierdzenia salda. Jeżeli sporządzane jest sprawozdanie Rb N lub Rb Z wymagane jest powiązanie konta z kontrahentem oraz przypisanie kontrahenta w zakładce Dane dodatkowe do Grupy I, II, III lub Innej. Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej definiuje, którzy kontrahenci powinni zostać przypisani do wymienionych grup. Jeżeli Użytkownikowi nie zależy na kontroli stanu rozrachunków z kontrahentami ani nie przygotowuje sprawozdań Rb-Z, Rb-N powiązanie konta z kontrahentem nie jest wymagane.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę