Czy konieczne jest rozbudowywanie numeru konta o podziałkę klasyfikacji budżetowej?

28 października 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 nr 128, poz. 861 z późn. zm.) ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 i 7 prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. Analogicznie konta pozabilansowe także powinny być rozbudowane o podziałkę klasyfikacji budżetowej. Rozporządzenie reguluję także kwestię poszerzenia kont 201, 221 o dział, rozdział, paragraf. Poszerzenie kont dodatkowo 225, 229, 231, 240 gwarantuje poprawne naliczanie należności/zobowiązań w sprawozdaniach budżetowych. Ewidencje szczegółową do konta rachunek bankowy pełni kartoteka paragrafów.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę