W jaki sposób dokonać automatycznej dekretacji zaangażowania ?

30 października 2020

Program daje możliwość automatycznego księgowania zaangażowania. Aby móc skorzystać z tej funkcji należy ustanowić powiązanie kont o charakterze kosztowym (w tym również 080 i 3XX) z odpowiednim kontem pozabilansowym.
1) W pierwszym kroku należy wprowadzić szablony, wg których program ma dokonać skojarzeń.
1. Z głównego menu należy wybrać opcję NarzędziaWzorce zaangażowania. 
2. Następnie kliknąć w przycisk Nowy.
3. W polu po lewej stronie należy wprowadzić konto, z którym ma być powiązane konto zaangażowania, najczęściej jest to konto zespołu 4. Nie ma potrzeby wpisywania całego konta wystarczy tylko 4 z odpowiednim źródłem finansowania/zadania.
4. W polu po prawej stronie należy wprowadzić konto zaangażowania, np. 998 z odpowiednim źródłem finansowania/zadania.
5. Zapisać przyciskiem Zatwierdź.

Gdy w jednostce występuje budżet zadaniowy oparty na źródłach finansowania, a w planie kont jednostki na drugiej pozycji numeru konta zastosowano oznaczenia: 10 – zadania własne, 11 – zadania zlecone to należy ustalić w szablonie, że konta zawierające w sobie numery 4__-10 mają być powiązane z kontami zaangażowania posiadającymi również oznaczenie na drugiej pozycji 10 i odpowiednio dla zadań zleconych stworzyć powiązanie 4__-11 i 998-11

6. Po zdefiniowaniu szablonów należy je oznaczyć fistaszkami i wybrać przycisk Stwórz powiązania.

Program dokona przyporządkowania na podstawie klasyfikacji budżetowej. W kolejnym oknie widoczne są wykonane automatycznie skojarzenia, które należy sprawdzić. Jeżeli konto zaangażowania posiada rozbudowaną analitykę, wówczas program proponuje pierwsze konto z listy dla danego działu – rozdziału – paragrafu. Jeśli dla danego konta kosztowego nie zostało utworzone konto zaangażowania z taką samą klasyfikacją budżetową, wówczas pozycja ta będzie oznaczona kolorem różowym z napisem <brak konta>. Nowe konto można dodać klikając przy takim wierszu na ikonkę 3 kropek. Jeśli zostanie przyporządkowane konto z błędną klasyfikacją, wówczas pozycja taka będzie oznaczona kolorem pomarańczowym.

2) Po dokonaniu skojarzeń, w oknie pojedynczego dekretu będzie dostępna opcja automatycznej dekretacji zaangażowania.
1. W tym celu należy przejść do okna dekretu dokumentu, w którym występuje pozycja z użytym kontem zespołu 4, 3 lub 080.
2. Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy w pozycję i wybrać opcję Zaangażowanie bądź kliknąć w przycisk F4 na klawiaturze.

lub

3. Wówczas program automatycznie doda kolejną pozycję w dokumencie z księgowaniem na koncie pozabilansowym kopiując kwotę i opis z pozycji „bazowej”.

Jeśli Użytkownik przypadkowo ponownie wywoła opcję dla tej samej pozycji, wówczas system zakomunikuje, iż taka pozycja już istnieje i czy dokonać ponownie księgowania.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę