Księgowanie planu wydatków budżetowych na koncie 980

28 października 2020

Konto 980 należy do kont pozabilansowych, w stosunku do których obowiązuje zasada zapisu jednostronnego. Wszystkie konta 980 powinny być poszerzone o podziałkę klasyfikacji budżetowej oraz oznaczone fistaszkiem „pozabilansowe”. Na kontach 980 po stronie Ma księgowane są ponoszone wydatki, po stronie Wn plan i jego modyfikacje. Użytkownik ma możliwość samodzielnej dekretacji planu i wykonania lub skorzystania z opcji Narzędzia – Przeksięgowania. Funkcja przeksięgowań umożliwia automatyczne stworzenie dokumentu, który będzie zawierał wydatki za zadany okres oraz plan lub jego ewentualne zmiany. W celu przeniesienia wydatków i planu z paragrafów należy stworzyć szablon przeksięgowań, czyli wskazać z których paragrafów na jakie konta powyższe wartości mają być przeniesione. Plan i wykonanie można przenieść za zadany dzień, tydzień, miesiąc lub kwartał.

Aby dodać szablon przeksięgowania należy w oknie „Przeksięgowania” kliknąć w przycisk Nowy. Następnie wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić pola: Nazwa, wskazać odpowiednią Grupę dokumentu, Dziennik dokumentu oraz wskazać odpowiednie daty (1). Po uzupełnieniu tych pól należy kliknąć w przycisk Nowy (2), który umożliwi określenie Konta docelowego, na które ma nastąpić przeksięgowanie (3) oraz wskazanie Źródła danych czyli zakresu kont lub paragrafów, z których zostaną zebrane kwoty (4). Należy uzupełnić również opis przeksięgowania (5). Opcja „Podgląd pozwala na podgląd przeksięgowania. Zapisanie szablonu przeksięgowania następuje po kliknięciu w przycisk Zamknij (6).

Aby dokonać przeksięgowania należy w oknie „Przeksięgowania” kliknąć w przycisk Dokonaj przeksięgowania, co spowoduje automatyczne utworzenie w Kartotece Dokumenty nowego dokumentu pod wskazaną datą w przeksięgowaniu, oznaczonego kolorem czerwonym jako niebilansujący.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę