W jaki sposób program oblicza dane w Rachunku zysków i strat ?

3 listopada 2020

Podstawą przygotowania Rachunku zysków i strat jest dokonanie wszystkich, niezbędnych przeksięgowań rocznych na konto wyniku finansowego (860). Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie zasady o zapisie równoległym. Przeksięgowania należy wykonać pod datą 31.12.20XX. Przygotowanie Rachunku zysków i strat należy rozpocząć od przycisku funkcyjnego Przygotuj(1). Program zawiera wzorcowe konta, zdefiniowane przy każdej pozycji zestawienia. Na ich podstawie zostaną obliczone przychody, koszty oraz wynik finansowy jednostki. W sytuacji gdy w jednostce występują inne konta, niż zaproponowane, Użytkownik ma możliwość ich samodzielnego ustalenia. W tym celu należy przy pomocy klawisza Popraw(2) wejść w edycję Rachunku zysków i strat. Aby zdefiniować konta, z których program będzie pobierał dane, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danej pozycji zestawienia i wybrać opcję Ustal konta(3).

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę