W jaki sposób program oblicza dane w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki ?

Przy każdej pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki zostały zdefiniowane konta, z których program oblicza zwiększenia oraz zmniejszenia. W celu sprawdzenia, jakie konta zostały zdefiniowane w programie należy przy pomocy klawisza Popraw wejść w edycję Zestawienia zmian w funduszu jednostki. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na danej pozycji wywołuje opcję Ustal konta. Po jej wyb...
Więcej

Co zrobić, gdy po przygotowaniu sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat” widnieją kwoty zerowe?

Podstawą przygotowania Rachunku zysków i strat jest dokonanie wszystkich, niezbędnych przeksięgowań rocznych na konto wyniku finansowego (860). Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie zasady o zapisie równoległym. Ponadto program sprawdza, czy przeksięgowanie zostało zadekretowane w grupie dokumentów z rodzajem "Przeksięgowania roczne". Jeśli warunki, o których mowa zostaną s...
Więcej

W jaki sposób program oblicza dane w Rachunku zysków i strat ?

Podstawą przygotowania Rachunku zysków i strat jest dokonanie wszystkich, niezbędnych przeksięgowań rocznych na konto wyniku finansowego (860). Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie zasady o zapisie równoległym. Przeksięgowania należy wykonać pod datą 31.12.20XX. Przygotowanie Rachunku zysków i strat należy rozpocząć od przycisku funkcyjnego Przygotuj(1). Program zawiera wz...
Więcej

Czy w programie istnieje możliwość przygotowania sprawozdań finansowych zbiorczo z kilku jednostek ?

Zarówno bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki można przygotować w ujęciu zbiorczym. W tym celu w oknie przygotowania powyższych sprawozdań należy postawić fistaszek w kolumnie "Zbiorczo". Kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej kolumnie pozwala na wskazanie, z których jednostek program ma pobierać dane.
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę