Jak przygotować bilans jednostki budżetowej ?

30 października 2020

Jeżeli Użytkownik będzie przygotowywał bilans w programie po raz pierwszy należy pracę zacząć od zdefiniowania kont, z których system będzie pobierał dane do obliczenia pozycji bilansu. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Popraw, wywołując w ten sposób okno edycji. Następnie należy kolejno na białych polach kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustal konta. Ustalenie kont w kolumnie „stan na początek roku” powoduje automatyczne ustalenie kwot w kolumnie „stan na koniec roku”. W oknie Ustal konta w bilansie zamknięcia należy dodać konta, których salda będą wykazywane w danej pozycji. W tym celu należy nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola: Maska – należy podać cały numer konta lub grupę kont (człon konta), Saldo – po której stronie na danym koncie/grupie kont występuje saldo, Znak – z jakim znakiem (+ lub -) ma być wykazywana kwota, np. umorzenie ze znakiem „-”. Dane należy zapisać przy użyciu klawisza Zatwierdź. W ten sposób należy zdefiniować wszystkie potrzebne konta. Następnie należy zamknąć okno Edycja bilansu i wydrukować tak przygotowany bilans. W kolejnym roku nie trzeba będzie definiować ponownie kont, program je zapamięta. Zadaniem Użytkownika będzie sprawdzenie czy są one aktualne.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę