Czy w programie istnieje możliwość przygotowania sprawozdań finansowych zbiorczo z kilku jednostek ?

Zarówno bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki można przygotować w ujęciu zbiorczym. W tym celu w oknie przygotowania powyższych sprawozdań należy postawić fistaszek w kolumnie "Zbiorczo". Kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej kolumnie pozwala na wskazanie, z których jednostek program ma pobierać dane.
Więcej

Jak przygotować bilans jednostki budżetowej ?

Jeżeli Użytkownik będzie przygotowywał bilans w programie po raz pierwszy należy pracę zacząć od zdefiniowania kont, z których system będzie pobierał dane do obliczenia pozycji bilansu. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Popraw, wywołując w ten sposób okno edycji. Następnie należy kolejno na białych polach kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustal konta. Ust...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę