W jaki sposób przypisać plan do paragrafów, aby zachować jego historię?

28 października 2020

W celu zachowania historii planu finansowego, jego wprowadzanie należy rozpocząć od opcji Kartoteki >> Decyzje zmiany planu. W oknie Zmiana planu uzupełnić należy następujące pola:
„Obowiązuje od miesiąca” – w tym polu uzupełniamy informację, od którego miesiąca obowiązuje niniejsza decyzja. W jednym miesiącu można wprowadzić kilka decyzji zmiany planu,
„Nr decyzji/opis” – Użytkownik uzupełnia dane o numerze decyzji zmieniającej plan finansowy lub dowolny opis charakteryzujący zmianę planu,
„Data” – pod tą datą program zarejestruje decyzję zmieniającą plan finansowy.

Należy pamiętać, że każda kolejna decyzja wprowadzana przez Użytkownika wymaga użycia przycisku funkcyjnego „Nowy”. W przeciwnym wypadku Użytkownik dokona zmian w decyzjach wcześniej wprowadzonych i zatwierdzonych. Po zatwierdzeniu decyzji program wyświetla komunikat „Czy przypisać zerowe kwoty dla wszystkich paragrafów tej decyzji?”. Użytkownik powinien odpowiedzieć: TAK, jeżeli jest to pierwsza decyzja wprowadzana w tej kartotece, NIE, jeżeli jest to kolejna decyzja wprowadzana w trakcie roku.

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu decyzji Użytkownik:
1.Wybiera kartotekę Paragrafów i zakładkę Plan, przypisaną do każdego paragrafu.
2. Za pośrednictwem przycisku ,,Nowy’’ przypisuje plan, poprzez uzupełnienie pól decyzja oraz kwota.
3. W polu decyzja z rozwijanej listy należy wybrać ostatnią decyzję wprowadzoną w Kartotekach >> Zmiany planu.
4 Jeżeli jest to pierwsza decyzja, wpisuje kwotę wynikającą z planu, uzyskanego od jednostki nadrzędnej.
5 Jeżeli jest to decyzja zmiany planu wpisuje wyłącznie różnicę pomiędzy planem pierwotnym a planem po korekcie. Zwiększenie planu wprowadza się jako wartość dodatnią, a zmniejszenie jako kwotę ujemną.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę