W jaki sposób przygotować odrębne wydruki dla budżetu i pozabudżetu?

28 października 2020

Jeżeli Użytkownik nie zdecydował się na prowadzenie kilku dzienników dokumentów, wówczas aby przygotować odrębne wydruki należy wprowadzić odpowiednie oznaczenia dla kont i paragrafów np. 10 – budżet, 20 – fundusz socjalny, 30 – dochody wydzielone, Oznaczenie należy wprowadzić zawsze w tym samym miejscu i na wszystkich kontach i paragrafach, które mają znaleźć się na odrębnym wydruku. W oknie wydruków zostały przygotowane maski kont i paragrafów. Wpisanie w odpowiednim miejscu oznaczenia budżetu lub pozabudżetu pozwoli na przygotowanie odrębnego zestawienia. Drugim sposobem jest uzupełnienie pola Grupa konta w kartotece kont np. Budżet, ZFŚS, Dochody wydzielone. Przy wydrukach: zestawienie obrotów i sald, księga główna, analityka kont wg dokumentów, zestawienie obrotów i sald – konta rozrachunkowe, stan należności / zobowiązań wymagalnych, plan kont, zostało umieszczone pole grupa konta, które umożliwia przygotowanie odrębnych zestawień.

Poniżej przykładowa budowa konta z dodatkowym oznaczeniem dla kont budżetowych i pozabudżetowych:

Dodatkowe oznaczenie źródła finansowania w planie kont umożliwia przygotowanie sprawozdania RB odrębnie dla każdego ze źródeł.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę