Jak zaimportować kontrahentów do centralnej bazy danych ?

30 października 2020

  1. Eksport kontrahentów do pliku na bazie lokalnej

W pierwszym kroku konieczne jest wyłączenie parametru „generuj automatycznie numer analityczny kontrahenta” w menu Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe w zakładce Inne.

Następnie w kartotece Kontrahenci należy wyfiltrować żądanych kontrahentów poprzez pole filtra Rodzaj (widoczne po wybraniu przycisku Rozwiń w panelu z filtrami) wskazując odpowiednią, założoną wcześniej kategorię, np. Uczniowie.  Następnie należy zaznaczyć wszystkie pozycje klikając na nagłówek kolumny Ozn., ustawić się na nich, wybrać prawy przycisk myszy (PPM) i z menu wybrać opcję Import/Eksport > Eksportuj do CSV.

Na pytanie, które się pojawi należy odpowiedzieć twierdząco, jeżeli uprzednio żądani kontrahenci zostali zaznaczeni. Wybranie przycisku Nie będzie skutkować wyeksportowaniem całej listy kontrahentów.

W nowo otwartym oknie należy wskazać miejsce zapisu i wybrać przycisk Zapisz.

  1. Import kontrahentów do centralnej bazy danych (CBD)

Uprzednio wyeksportowany plik po zalogowaniu do platformy TsPlus należy przenieść na pulpit zdalny. W tym celu należy rozwinąć menu klikając w strzałkę pod adresem w oknie przeglądarki.

W menu należy wskazać opcję zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu – From PC to Server.

W nowo otwartym trzeba wskazać lokalizację pliku, np. dysk przenośny, jeżeli tam został on zapisany i wybrać przycisk Otwórz.

Po zalogowaniu do systemu Progman Finanse należy przejść do kartoteki Kontrahenci, ustawić się kursorem w polu, gdzie wyświetlana jest lista kontrahentów, kliknąć PPM i wybrać opcję Import/Eksport > Importuj z CSV.

W nowo otwartym oknie należy jako lokalizację  wybrać Desktop, wskazać plik Kontrahenci.csv i zakończyć operację przyciskiem Otwórz. Lista kontrahentów zostanie zaimportowana.

Ostatnią operacją jest włączenie parametru „generuj automatycznie numer analityczny kontrahenta” w menu Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe w zakładce Inne.

Uwaga ! Po imporcie kontrahentów z każdej jednostki konieczne jest przypisanie właściwych rodzajów do zaimportowanej listy odpowiadających skrótowi danej jednostki. Właściwe rodzaje powinny być wcześniej założone w menu Kartoteki > Rodzaje kontrahentów. Dla kontrahentów, którzy powinni być wykorzystywani we wszystkich jednostkach trzeba przypisać rodzaj Wspólny i zablokować ich edycję klikając w ikonę kłódki.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę