Procedury

  Procedura jest interaktywnym diagramem obrazującym wycinek procedury prawnej, którego poszczególne kroki opatrzono wskazówkami praktyków, wykładnią i piśmiennictwem. Procedury w programie oznaczone są ikoną . Procedury dostępne są za pomocą haseł Indeksu oraz w Zasobach. Procedury można też wyszukać za pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej, zawężając wyniki wyszu...
Więcej

Instytucje

  Instytucje to funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. Funkcjonalność dostępna jest z rozwijanego menu widocznego u góry ekranu. Wyszukiwanie danych o instytucji może przebiegać na dwa sposoby. Po pierwsze Użytkownik może skorzystać z wyszukiwania pełnoteks...
Więcej

Mapy

  Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu w Ekranie powitalnym, która umożliwia wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie ma...
Więcej

Ważne terminy

  Ważne terminy to przygotowany przez Redakcję LEX zbiór najważniejszych wydarzeń z zakresu m. in. prawa pracy, rachunkowości, prawa ochrony środowiska i prawa oświatowego. Aby przejść do Ważnych terminów należy w Ekranie powitalnym kliknąć na ikonę . W nowym oknie widoczna będzie oś czasu wraz z zaznaczonymi na niej terminami. Każdy z nich ma przypisaną datę or...
Więcej

Zegar legislacyjny

  Zegar legislacyjny to funkcjonalność przeznaczona dla pracowników administracji, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad pracami legislacyjnymi.   Dotyczy to: pracowników administracji samorządowej - głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach pracowników administracji rządowej - organów naczelnych, centralnych i terenowych.   ...
Więcej

Kalendarium

  Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat. Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony Ekranu powitalnego. Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jes...
Więcej

Aktówka

  Funkcjonalność Aktówka pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.   Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.   Drzewo katalogów Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast w centralnej części prezentowana jest zawartość p...
Więcej

Udostępnianie katalogów

  Udostępnianie katalogów Udostępnianie katalogów to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień. Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ...
Więcej

Historia

  Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie.   Listę dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. Do zawęża...
Więcej

Alerty

  Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.   Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert . Możliwe jest również d...
Więcej