Jeśli chcielibyśmy wprowadzić daną czynność w repertorium bez opłat, a przy próbie zapisania danej czynności mamy komunikat o nie wprowadzonych opłatach, to musimy we wzorcu zaznaczyć opcję „Bez opłat”.

W celu zaznaczenia na wzorcu opcji umożliwiającej dodawanie czynności bez opłat, musimy po uruchomieniu programu Kancelaria Notarialna kliknąć na górze Słowniki>Wzorce czynności.

 

Następnie na liście odnajdujemy wzorzec dla którego zaznaczymy opcję bez opłat i klikamy na niego 2 razy w celu jego otwarcia.

 

Po otwarciu karty z ustawieniami danego wzorca zaznaczamy opcję „Bez opłat”. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Od tej pory wybierając w czynności wzorzec na którym włączyliśmy tę opcję, możemy zapisać ją bez opłat.