Każda osoba, która jest administratorem licencji na nowej platformie LEX, po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl zobaczy dodatkową zakładkę „Administracja” jak na widoku obok.

Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” po prawej stronie będzie widoczny przycisk „LEX – Administracja”, pod którym dostępne są narzędzia do zarządzania licencjami na nowej platformie.