Automatyczna aktualizacja pozwala na aktualizowanie oprogramowania na wielu stanowiskach, bez potrzeby uruchamiania instalacji na każdym z nich.

Niniejsza instrukcja jest tylko wskazówką jak stworzyć „Serwer aktualizacji”, aby poprawnie funkcjonowała automatyczna aktualizacja zaimplementowana w systemach linii Progman.
Kwestie bezpieczeństwa / zabezpieczeń wybranego przez użytkownika sposobu aktualizacji należy skonsultować z administratorem sieci lokalnej.

Instrukcja stworzenia serwera Automatycznej aktualizacji w formacie PDF

Pobierz

Poniższa konfiguracja została zrobiona na komputerze o nazwie majka. Ustawienia serwera aktualizacji będą się różnić zależnie od nazwy komputera, na którym dokonywana jest instalacja aplikacji. Aby na komputerze stworzyć serwer automatycznej aktualizacji należy zainstalować serwer w następujący sposób:

 • należy uruchomić plik APACHE_22_SA_PROGMAN.exe
 • wyświetli się komunikat początkowy:

UWAGA! Jeżeli na komputerze znajduje się serwer automatycznej aktualizacji, zostanie od odinstalowany.

 • następnie rozpocznie się instalacja serwera, będzie ona potwierdzana komunikatami na ekranie:

na zakończenie instalacji pojawi się komunikat:

 • w powyższym oknie zawarte są informacje potrzebne do późniejszego skonfigurowania programów
 • ważną informacją jest lokalizacja pliku z informacją o użytkowniku i haśle do konfiguracji automatycznej aktualizacji
 • dodatkowo po zakończonej instalacji otworzy się okno przeglądarki z informacjami dotyczącymi zainstalowanego serwera:

 • przyciski Apache Server Status i Information wyświetlają w oknie przeglądarki status serwera oraz informacje o tym, jak jest serwer skonfigurowany
 • przycisk sprawdź login i hasło wyświetli okienko z pytaniem o użytkownika i hasło do serwera:

 • po wpisaniu prawidłowego użytkownika i hasła system wyświetli potwierdzenie:

 • następnie należy przejść do konfiguracji programów
 • po uruchomieniu programu należy wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i wybrać zakładkę Aktualizacja

 • w programie należy zaznaczyć parametr Włącz funkcję automatycznej aktualizacji programu
 • należy wprowadzić ścieżkę dla automatycznej aktualizacji (znajdowała się ona na ekranie przeglądarki)
 • należy również wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło
 • można dokonać testu połączenia za pomocą przycisku Test, system wyświetli komunikat:

 • konfiguracji należy dokonać we wszystkich programach współpracujących
 • serwer jest poprawnie skonfigurowany i gotowy do pracy

Do pobrania:

Serwer Apache umożliwiający automatyczną aktualizację programów finansowo-księgowych

Pobierz

Instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji automatycznej aktualizacji

Pobierz