Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów.

Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście.

Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących obecnie wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i ważniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do grupy aktów regulujących daną materię i umożliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. Prezentowana lista będzie zgodna z ustawioną datą oceny obowiązywania aktów. Hipertekst merytoryczny sporządza Redakcja LEX.

Wywołanie innych dokumentów

Z tekstu aktu prawnego za pomocą linków można wywołać dokumenty powiązane z całym tekstem lub określoną jednostką redakcyjną, jak np. akty wykonawcze, orzeczenia sądów, komentarze, monografie itd.

Odnośniki w tekście mogą być otwierane w oknie podglądu. W tym celu należy otworzyć Ustawienia programu,

 

 

a następnie zaznaczyć opcję: „otwieraj linki w treści w oknie podglądu” i kliknąć Zapisz.

 

 

Użytkownik może dostosować rozmiary okna podglądu przesuwając jego górną granicę, albo klikając na ikonę Pełne okno.