Przywołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów


Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście.

Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i ważniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do grupy aktów regulujących daną materię i umożliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. Prezentowana lista będzie zgodna z ustawioną datą oceny obowiązywania aktów. Hipertekst merytoryczny sporządza Redakcja LEX.

Lista aktów zawierająca hipertekst merytoryczny znajduje się tutaj.


Podgląd zawartości hipertekstu formalnego

Odnośniki w tekście mogą być otwierane w oknie podglądu. W tym celu należy otworzyć Ustawienia programu:

– a następnie zaznaczyć opcję: otwieraj linki w treści w oknie podglądu i kliknąć Zapisz.

Możesz dostosować rozmiary okna podglądu, przesuwając jego górną granicę, albo klikając ikonę Pełne okno.