Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną.

Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę redakcyjną można też dodać do Aktówki / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji programu), dołączyć do Wyciągu bądź powiązać z nią określone pliki Użytkownika (w zależności od posiadanej wersji programu).

Na szczególną uwagę zasługuje Historia jednostki. Opcja ta otwiera nowe okno, w którym prezentowana jest lista wersji artykułu. Każda wersja wybranego artykułu zawiera na liście opis,
na który składa się:

  • data zmiany;
  • komentarz  do zmiany (jeżeli jest dostępny)
  • rodzaj zmiany, np. zmiana, dodanie, utrata mocy itd.;
  • identyfikator aktu zmieniającego;
  • jednostka redakcyjna aktu zmieniającego.

Każdą pozycję na liście można rozwinąć klikają w nią. Domyślnie rozwinięte są wszystkie pozycje, które powodują zmiany w treści aktu prawnego. Tekst wprowadzany zmianą wyróżniono zielonym kolorem tła, podczas gdy tekst usunięty oznaczono przekreśleniem i czerwonym kolorem tła.

W Historii jednostki prezentowane są wszystkie zdarzenia, nawet jeśli dla danego zdarzenia nie ma treści – wówczas prezentowane są tylko informacje ze zdarzenia.
W szczególności prezentowane są zdarzenia utraty mocy jednostki, gdy uchylane były całe rozdziały.

Okno obsługuje się podobnie jak funkcjonalność Pokaż zmiany (zakładka Dokument). Dodatkowo w oknie dostępne są opisane wcześniej zakładki Eksport i Widok.

Akty prawne – Tekst dokumentu

Ponadto w Informacjach o jednostce dostępne jest pole Daty jednostki, gdzie  Użytkownik widzi wszystkie wydarzenia, które miały miejsce dla danej jednostki redakcyjnej (np. wejście w życie, zmiana, uchylenie itp.) wraz ze wskazaniem aktu prawnego, który to wydarzenie powodował. Prezentowane są również informacje o jednostce, gdy została ona uchylona, a następnie ponownie dodana.