W informacjach o jednostce redakcyjnej są prezentowane dokumenty powiązane z daną jednostką redakcyjną.

Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę redakcyjną można też dodać do Aktówki / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji programu), dołączyć do Wyciągu bądź powiązać z nią określone pliki Użytkownika (w zależności od posiadanej wersji programu).

Historia jednostki

Kliknięcie historii jednostki w menu spowoduje otwarcie okna, w którym prezentowana jest lista wersji danego artykułu. Każda wersja wskazanego artykułu zawiera opis, na który składa się:

  • data zmiany
  • komentarz  do zmiany (jeżeli jest dostępny)
  • rodzaj zmiany, np. zmiana, dodanie, utrata mocy itd.
  • identyfikator aktu zmieniającego
  • jednostka redakcyjna aktu zmieniającego.

Każdą pozycję na liście można rozwinąć poprzez kliknięcie. Domyślnie rozwinięte są wszystkie pozycje, które wywołały zmiany w treści aktu prawnego. Tekst wprowadzany zmianą wyróżniono zielonym kolorem tła, zaś tekst usunięty oznaczono przekreśleniem i czerwonym kolorem tła.

Daty jednostki

W menu jednostki redakcyjnej dostępne jest pole Daty jednostki, gdzie są widoczne wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w związku z daną jednostką redakcyjną (np. wejście w życie, zmiana, uchylenie itp.) wraz ze wskazaniem aktu prawnego, który dane wydarzenie spowodował. Prezentowane są również informacje o jednostce, w przypadku gdy została ona uchylona, a następnie ponownie dodana.