Obowiązywanie aktów prawnych – ocena

 

Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania.  Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania. Klasyfikacja oraz proces oceny obowiązywania odbywa się według zasad przyjętych przez Redakcję programu LEX.

 Akty oceniane

Akty zawierające samodzielne normy prawne podlegają automatycznej ocenie obowiązywania na podstawie stosunku daty ich wejścia w życie lub utraty mocy do określonej daty kalendarzowej (data oceny obowiązywania).  W zależności od wyniku porównania otrzymują  jeden z trzech statusów:

  • obowiązuje (obejmuje to również aktualne projekty), oznaczony kolorem zielonym

  • utracił mocnieobowiązujący (obejmuje to również archiwalne projekty), oznaczony kolorem różowym
  • oczekuje – oczekujący na wejście w życie, oznaczony kolorem niebieskim.

Statusy te są prezentowane odpowiednio w opcjach zawężania listy, w wyszukiwaniu zaawansowanym, na listach wynikowych oraz w widoku treści aktów.

Data oceny obowiązywania

Inaczej zwana datą stanu prawnego  jest ustawiona domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Można ją zmienić klikając pole z datą umieszczone obok pola wyszukiwania i wybierając konkretny dzień w wyświetlanym kalendarzu. Jeżeli wybrana data będzie wcześniejsza niż bieżąca – pole podświetli się na czerwono, jeżeli późniejsza – na niebiesko.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje:

  • odpowiednią zmianę statusu obowiązywania aktów prawnych;
  • zmianę zakresu dostępnych haseł Indeksu oraz ich nazw, jeżeli zmieniały się w czasie.

Akty nieoceniane

Akty nie spełniające kryterium oceny obowiązywania określa się jako nieoceniane. Do grupy tej są zaliczane:

  • wszystkie akty korporacyjne;
  • akty nienormatywne – tj. akty niezawierające norm prawnych, np. uchwały okolicznościowe Sejmu i Senatu;
  • akty jednorazowe – tj. akty wywołujących jednorazowy skutek np.: w postaci zmiany innego aktu, określenia daty wejścia w życie umowy międzynarodowej;
  • akty indywidualne – tj. akty, których skutki ograniczają się do indywidualnie określonych adresatów np. powołanie na stanowisko sędziego, nadanie orderu.

 

Status nieoceniany jest prezentowany w opcjach zawężania listy oraz wyszukiwaniu zaawansowanym. Szczegółowe statusy określające przyczynę braku oceny prezentowane są na listach wynikowych oraz w widoku treści aktów. W widoku treści aktów dostępne jest dodatkowe wyjaśnienie.

 

Akty w opracowaniu

Są to najnowsze akty prawne dodane do programu, które nie zostały jeszcze w pełni opracowane przez zespół redakcyjny. Akty te nie zostały ocenione względem obowiązywania oraz nie posiadają treści w wersji elektronicznej, a jedynie w formie PDF. Po zakończeniu prac redakcyjnych, prezentowane będą w taki sam sposób, jak pozostałe akty prawne.