Akty prawne – wersje i zmiany

Wersja czasowa aktu tworzona jest na każdą datę wejścia w życie zmian w akcie, niezależnie od liczby aktów zmieniających, z których te zmiany wynikają. Wersjami aktu są również urzędowe teksty jednolite.

Jaką wersję oglądam?

Informacja o prezentowanej wersji aktu dostępna jest w obszarze identyfikującym akt:

  • dla wersji obowiązującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze zielonym (jeżeli jest znana to także data końca wersji);

  • dla wersji oczekującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze niebieskim (jeżeli jest znana to także data końca wersji) oraz słowne oznaczenia „wersja oczekująca”

  • dla wersji archiwalnej w danej dacie stanu prawnego – data początku i końca wersji w kolorze fioletowym, oraz słowne oznaczenia „wersja archiwalna”.

Zmiana daty stanu prawnego z poziomu widoku treści aktu spowoduje odpowiednią zmianę statusu prezentowanej wersji. W tej sytuacji odnalezienie wersji obowiązującej na dany dzień będzie możliwe poprzez listę wersji.

Jeżeli prezentowana wersja jest jednocześnie urzędowym tekstem jednolitym, obok dat wersji pojawi się dopisek „tekst jednolity”.

Uwaga. W przypadku, kiedy dana wersja aktu prawnego jest w trakcie aktualizacji, pojawi się komunikat, że wersja tekstu jest w opracowaniu.

Lista wersji

Lista wersji jest dostępna z ikony na pasku narzędzi i zawiera wykaz wszystkich wersji aktu wraz z informacjami o dacie początku wersji, przyczynie jej powstania oraz danych aktów zmieniających. Kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kółkiem. Dla wersji mogą być dostępne:

  •  – odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy
  •  – komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany.

Na liście wersji znajdują się również osobne wiersze odpowiadające zdarzeniom wyznaczającym cykl życia aktu: ogłoszenie, wejście w życie, częściowe wejście w życie, utrata mocy, wygaśnięcie, częściowe wygaśnięcie oraz ogłoszenie urzędowego tekstu jednolitego.

Na liście wersji ustaw uchwalonych od 1997 r. dostępne są wersje projektów.

Pokaż zmiany

Podgląd zmian w treści na wersji oglądanej  w stosunku do wersji poprzedniej dostępny jest  z ikony  na pasku narzędzi. Fragmenty dodane podświetlone są na zielono. Fragmenty usunięte są przekreślone i podświetlone na czerwono. Program wyświetla liczbę miejsc w tekście, które uległy zmianie, i umożliwia przechodzenie między kolejnymi zmianami przy użyciu strzałek.

 

Pokaż tylko zmienione jednostki

Korzystając ze strzałki, można wybrać opcję „Pokaż tylko zmieniane jednostki”.

W ten sposób możesz ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek, a nie do całego aktu.  Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę