Akty prawne – wersje i zmiany

Wersja czasowa aktu tworzona jest na każdą datę wejścia w życie zmian w akcie, niezależnie od ilości aktów zmieniających z których te zmiany wynikają. Wersją aktu są również urzędowe teksty jednolite.

Jaką wersję oglądamy?

Informacja o prezentowanej wersji aktu dostępna jest w obszarze identyfikującym akt:

  • dla wersji obowiązującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze zielonym (jeżeli jest znana to także data końca wersji);

  • dla wersji oczekującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze niebieskim (jeżeli jest znana to także data końca wersji) oraz słowne oznaczenia „wersja oczekująca”;

  • dla wersji archiwalnej w danej dacie stanu prawnego – data początku i końca wersji w kolorze różowym, oraz słowne oznaczenia „wersja archiwalna”;

Zmiana daty stanu prawnego z poziomu widoku treści aktu spowoduje odpowiednią zmianę statusu prezentowanej wersji. W tej sytuacji odnalezienie wersji obowiązującej na dany dzień będzie możliwe przez listę wersji.

Jeżeli prezentowana wersja jest jednocześne urzędowym tekstem jednolitym obok dat wersji pojawi się oznaczenie „tekst jednolity”.

 

Lista wersji

Dostępne z ikony na pasku narzędzi, prezentuje wykaz wszystkich wersji aktu wraz z informacjami o dacie początku, przyczynie powstania oraz danych aktów zmieniających. Kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką. Dla wersji mogą być dostępne:

  •  – odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy;
  •  – komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany.

Na liście wersji znajdują się również osobne wiersze odpowiadające zdarzeniom wyznaczającym cykl życia aktu:ogłoszenie,  wejście w życie, częściowe wejście w życie, utrata mocy, wygaśnięcie, częściowe wygaśnięcie, oraz ogłoszenie urzędowego tekstu jednolitego.

Na liście wersji ustaw uchwalonych od 1997 dostępne są wersje projektów.

Pokaż zmiany

Podgląd zmian w treści na wersji oglądanej  w stosunku do istniejącej wersji poprzedniej dostępny jest  z ikony na pasku narzędzi. Fragmenty dodane podświetlone są na zielono. Fragmenty usunięte są przekreślone i podświetlone na czerwono. Program wyświetla ilość jednostek redakcyjnych tekstu, które uległy zmianie i umożliwia przechodzenie między kolejnymi zmianami przy użyciu strzałek.

 

Pokaż tylko zmienione jednostki

Korzystając ze strzałki można wybrać opcję Pokaż tylko zmieniane jednostki.

W ten sposób użytkownik może ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek zamiast całego aktu.  Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu.