Akty prawne – wersje i zmiany

Wersja czasowa aktu tworzona jest na każdą datę wejścia w życie zmian w akcie, niezależnie od liczby aktów zmieniających, z których te zmiany wynikają. Wersjami aktu są również urzędowe teksty jednolite.

Jaką wersję oglądam?

Informacja o prezentowanej wersji aktu dostępna jest w obszarze identyfikującym akt:

  • dla wersji obowiązującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze zielonym (jeżeli jest znana to także data końca wersji);

  • dla wersji oczekującej w danej dacie stanu prawnego – data początku wersji w kolorze niebieskim (jeżeli jest znana to także data końca wersji) oraz słowne oznaczenia „wersja oczekująca”

  • dla wersji archiwalnej w danej dacie stanu prawnego – data początku i końca wersji w kolorze różowym, oraz słowne oznaczenia „wersja archiwalna”.

Zmiana daty stanu prawnego z poziomu widoku treści aktu spowoduje odpowiednią zmianę statusu prezentowanej wersji. W tej sytuacji odnalezienie wersji obowiązującej na dany dzień będzie możliwe poprzez listę wersji.

Jeżeli prezentowana wersja jest jednocześnie urzędowym tekstem jednolitym, obok dat wersji pojawi się dopisek „tekst jednolity„.

 

Lista wersji

Lista wersji jest dostępna z ikony na pasku narzędzi i zawiera wykaz wszystkich wersji aktu wraz z informacjami o dacie początku wersji, przyczynie jej powstania oraz danych aktów zmieniających. Kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kółkiem. Dla wersji mogą być dostępne:

  •  – odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy
  •  – komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany.

Na liście wersji znajdują się również osobne wiersze odpowiadające zdarzeniom wyznaczającym cykl życia aktu: ogłoszenie, wejście w życie, częściowe wejście w życie, utrata mocy, wygaśnięcie, częściowe wygaśnięcie oraz ogłoszenie urzędowego tekstu jednolitego.

Na liście wersji ustaw uchwalonych od 1997 r. dostępne są wersje projektów.

Pokaż zmiany

Podgląd zmian w treści na wersji oglądanej  w stosunku do wersji poprzedniej dostępny jest  z ikony  na pasku narzędzi. Fragmenty dodane podświetlone są na zielono. Fragmenty usunięte są przekreślone i podświetlone na czerwono. Program wyświetla liczbę jednostek redakcyjnych tekstu, które uległy zmianie, i umożliwia przechodzenie między kolejnymi zmianami przy użyciu strzałek.

 

Pokaż tylko zmienione jednostki

Korzystając ze strzałki, można wybrać opcję „Pokaż tylko zmieniane jednostki”.

W ten sposób możesz ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek, a nie do całego aktu.  Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę