Rozwiązanie:

Na komputerze głównym należy uruchomić aplikację Microsoft SQL Server Management Studio.

Na bazie której dotyczy błąd i tylko na niej należy wykonać skrypt:

UPDATE PARAMETRY SET DATA = '2050-01-01' WHERE KOD = 'GETGIIF'

Nazwa bazy jest do odczytania w pliku konfiguracyjnym links.ini, zapis w wierszu Initial Catalog=pwpNotariat_arch

Po wykonaniu powyższego skryptu należy pobrać plik (Link do pliku).

Rozpakowujemy archiwum, a znajdujący się tam plik GiifDic.xml należy wgrać do katalogu programu nadpisując istniejący tam plik o tej samej nazwie.