Eksport – drukowanie dokumentu

Dzięki narzędziom dostępnym w zakładce Eksport w dostępnych dokumentach, możemy uzyskać wiele korzyści. Jedną z przydatnych funkcji jest możliwość drukowania dokumentu.

 

Jak wydrukować dokument?

Aby to uczynić wystarczy przejść do zakładki Eksport i wybrać ikonę Drukuj.

Po kliknięciu tej ikony automatycznie otworzy się okno z ustawieniami wydruku odpowiednie dla przeglądarki internetowej w której jesteśmy zalogowani.

W oknie tym możemy ustalić ilość drukowanych kopii, orientację stron drukowany (w pionie / w poziomie) oraz wybrać drukarkę, na której wykonamy wydruk.

 

Istnieje również możliwość wydrukowania fragmentu dokumentu. Można to zrobić w następujący sposób:

W wybranym dokumencie np. Kodeks Cywilny – należy przejść do Spisu treści i skorzystać z funkcjonalności Wyciąg. Dodane do wyciągu pozycje wyświetlamy w dokumencie z użyciem funkcji „Pokaż wybrane jednostki” a następnie przejść do zakładki Eksport.

 

 

Po przejściu do zakładki Eksport, możemy przed wydrukiem dokumentu skorzystać z ustawień np. zmienić rodzaj czcionki, jej rozmiar lub dołączyć informacje o aktach zmieniających.

 

 

Następnie klikamy opcję Drukuj

 

Otworzy się okno z ustawieniami wydruku w którym możemy określić np.: – zakres stron do wydruku – orientację (pozioma, pionowa) wydruku – kolor wydruku – ilość kopii