Eksport – drukowanie dokumentu

Zakładka „Eksport” udostępnia szereg funkcji wspierających Twoją indywidualną pracę z dokumentem.

 

Jak wydrukować cały dokument?

Przejdź do zakładki „Eksport” i wybierz ikonę „Drukuj”.

Wówczas otworzy się okno z ustawieniami wydruku – odpowiednie dla przeglądarki internetowej, w której pracujesz.

Możesz oznaczyć liczbę drukowanych kopii, orientację stron (w pionie albo w poziomie) wskazać urządzenie (drukarkę) itp.

Jak wydrukować fragment dokumentu?

W wybranym dokumencie np. kodeksie cywilnym – otwórz Spis treści i skorzystaj z funkcji Wyciąg. Dodaj do wyciągu wybrane fragmenty (jednostki redakcyjne) tekstu i użyj funkcji „Pokaż wybrane jednostki”. Następnie wróć do zakładki „Eksport”.

Opcje wydruku

Przed wydrukiem dokumentu możesz również skorzystać ze szczególnych ustawień dostępnych w lewym panelu okna z tekstem przeznaczonym do druku w systemie LEX, np.:

zmienić rodzaj czcionki, jej rozmiar, dołączyć informacje o aktach zmieniających czy też o zmianach, jakie zaszły w akcie od jego poprzedniej wersji.

 

Po wybraniu opcji Drukuj otworzy się  systemowe okno podglądu z ustawieniami wydruku, w którym – w zależności od typu używanej przeglądarki – możesz określić np.:

  • zakres stron do wydruku
  • orientację (poziomą, pionową) wydruku
  • kolor wydruku
  • liczbę kopii itp.