Historia

 

Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie.

Historię dokumentów przeglądanych przez Użytkownika można wyświetlić wybierając z lewego panelu Ekranu powitalnego ikonę Historia.

 

Listę dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą się obok niego.