Funkcja LEX Wyciąg

Wyciąg – czytaj i drukuj tylko wybrane przez siebie artykuły

Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć gotowy dokument z fragmentów aktu. Oznacz wybrane jednostki aktu prawnego używając funkcji Wyciąg, zaznaczone jednostki utworzą nowy dokument, który będziesz mógł zapisać, drukować lub wysłać mailem.

Najnowsza zmiana wprowadza możliwość dodawania do Wyciągu jeszcze bardziej szczegółowych cząstek aktu prawnego – ustępów i paragrafów.

Dzięki niej w każdej chwili wyświetlisz wskazane wcześniej fragmenty różnych publikacji: aktów, orzeczeń, projektów ustaw i innych dokumentów posiadających ciągłą strukturę.

Jednostki redakcyjne aktów prawnych można wskazywać poprzez:

  • opcję „Dodaj do wyciągu” w menu jednostki
  • włączenie „trybu dodawania do Wyciągu” w spisie treści aktu prawnego.


 

  • w przypadku orzeczeń, projektów i publikacji posiadających ciągłą strukturę.

Wyciąg tworzy się z poziomu Spisu treści.

 

Można zmodyfikować przygotowany już wyciąg:

  • usuwając jednostki pojedynczo: w tym celu odznacz jednostkę do usunięcia
  • usuwając wszystkie jednostki z wyciągu za pomocą ikony z symbolem  kosza.

Ponadto, Wyciąg można wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać mailowo za pomocą narzędzi w zakładce Eksport.

 

 

Piotr Zakrzewski

Senior Product / Project Manager ob. Personalizacja