Instrukcja obsługi PPK w systemach Progman Kadry i Płace

22 kwietnia 2021

URUCHOMIENIE NALICZANIA SKŁADEK NA PPK

Aby rozpocząć naliczanie składek na PPK w systemach kadrowo – płacowych należy:

 1. W kartotece Rejestr Płatników na zakładce Składka PPK zaznaczyć opcję Naliczaj składki na PPK oraz wskazać miesiąc i rok rozpoczęcia naliczenia.

 

UWAGA! Włączenie parametru skutkować będzie naliczaniem składek na PPK na wszystkich listach od wskazanego miesiąca rozpoczęcia.

 

UWAGA! Wskazanie wartości procentowej w polu „Dodatkowa – składka pracodawcy na PPK” spowoduje wprowadzenie tej wielkości u każdego pracownika.

 

 1. W Etacie pracownika na zakładce PPK należy uzupełnić/zweryfikować parametry:

 

Składka na PPK Podstawowa i/lub Dodatkowa

Przy składce Podstawowej Pracownika automatycznie wprowadzona jest wartość 2%. Dodatkowo można uzupełnić pola dotyczące składek Dodatkowych. Wprowadzone wartości będą naliczone na listach płac.

Naliczaj składki na PPK po 3 miesiącach od zatrudnienia

Dla osób nowozatrudnionych – wskazanie miesiąca rozpoczęcia naliczania składek (3m-ce od zatrudnienia)

– Dla osoby powyżej 55 roku życia nie naliczaj PPK

Parametr zaznaczony automatycznie, osoby, które przekroczą wiek 55 lat z zaznaczonym parametrem nie będą zgłoszone do PPK i nie będą miały naliczanych składek  – w celu naliczania składek dla ww. osób parametr należy odznaczyć

Rezygnacja z PPK

Parametr stosowany w przypadku rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK. Zaznaczenie uruchamia mechanizm wskazania daty rezygnacji oraz daty automatycznego wznowienia – zmiany należy przenosić do Historii zatrudnienia z końcem miesiąca.

 

UWAGA! W przypadku konieczności odznaczenia parametru Rezygnacja, w pierwszej kolejności należy usunąć Datę rezygnacji, a następnie odznaczyć parametr.

UWAGA! Wszelkie zmiany dokonywane na zakładce „Składki PPK” należy przenieść do historii zatrudnienia z końcem miesiąca.

 

PRZYGOTOWANIE PLIKU REJESTRACJA

Przed przygotowaniem pliku z Rejestracją uczestników PPK należy:

 

 1. Utworzyć listę z pracownikami w miesiącu uruchomienia PPK.

 

 1. Z górnego menu wybrać Narzędzia > Pracownicze Plany Kapitałowe > Eksport PPK do XML.

 

System w Eksporcie PPK do XML wykazuje wszystkie osoby przypisane do list płac dla wskazanego miesiąca.

 

 1. W oknie Eksport PPK do XML należy:
  1. Wskazać miesiąc, za który chcemy wykonać eksport do PPK,
  2. W polu Wybrani pracownicy:
   • pozostawić wskazanie Wszyscy pracownicy – program wygeneruje rejestrację dla pracowników znajdujących się na listach w wybranym miesiącu z uwzględnieniem parametrów z Etatu pracownika,
   • wskazać osoby poprzez zaznaczenie znacznika przy odpowiednich nazwiskach – w celu wygenerowania pliku dla pojedynczej osoby lub wybranych osób,
  3. Zaznaczyć parametr Rejestracja Uczestników,
  4. W części Dodatkowe dane wykazywane w pliku XML jeśli to konieczne wybrać dodatkowe dane, które są wymagane przez Instytucję Finansową,
  5. Kliknąć przycisk.

 

UWAGA! Pola Adres e-mail oraz Nr telefonu pobierane są z zakładki Adres zamieszkania w danych osobowych pracownika w programie Kadry.

Przygotowany plik można zaimportować do aplikacji wybranej Instytucji Finansowej.

 

NALICZENIE SKŁADEK NA PPK I PRZYGOTOWANIE EKSPORTU DO XML

 

 1. W oknie Wypłaty naliczyć listę płac ze składkami PPK.

Do weryfikacji danych służy wydruk Imienny wykaz składek na PPK (Wydruki > Pracownicze Plany Kapitałowe).

 

 1. Z górnego menu wybrać Narzędzia > Pracownicze Plany Kapitałowe > Eksport PPK do XML

 

 1. W oknie Eksport PPK do XML należy:
  1. Wskazać miesiąc, za który chcemy wykonać eksport do PPK,
  2. W polu Wybrani pracownicy:
   • pozostawić wskazanie Wszyscy pracownicy – program wygeneruje rejestrację dla pracowników znajdujących się na listach w wybranym miesiącu z uwzględnieniem parametrów z Etatu pracownika,
   • wskazać osoby poprzez zaznaczenie znacznika przy odpowiednich nazwiskach – w celu wygenerowania pliku dla pojedynczej osoby lub wybranych osób,
  3. Zaznaczyć parametr Wartość składek PPK za okres,
  4. Wybrać przycisk.

 

Przygotowany plik można zaimportować do aplikacji wybranej Instytucji Finansowej.

 

UWAGA! W oknie przygotowania eksportu PPK do XML użytkownik ma możliwość wyboru zakresu eksportowanych danych. Wskazanie kilku jednocześnie wygeneruje wskazane dane w jednym pliku XML.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę