Instytucje

 

Instytucje to funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu.

Funkcjonalność dostępna jest z rozwijanego menu widocznego u góry ekranu.

Wyszukiwanie danych o instytucji może przebiegać na dwa sposoby. Po pierwsze Użytkownik może skorzystać z wyszukiwania pełnotekstowego wpisując nazwę miejscowości (aby dowiedzieć się, które instytucje obejmują ją swą właściwością miejscową) bądź też wpisując nazwę konkretnej instytucji (np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni). W niektórych przypadkach Program poprosi o doprecyzowanie wyszukiwania przez podanie konkretnej ulicy.

Efektem wyszukiwania będzie lista instytucji spełniających wskazane kryteria. Kliknięcie w pozycję na liście wyświetli szczegółowe dane jej dotyczące.

Drugim sposobem wyszukiwania jest Lista instytucji, gdzie na drzewie instytucji można wyszukać interesujące nas pozycje. Niektóre z nich posiadają dodatkowe informacje symbolizowane ikoną „dymka” wyświetlaną przy nazwie.

Korzystanie z Instytucji wymaga wykupienia osobnego produktu.